Kerkuil
Kerkuil
Kerkuil
De uilenwerkgroep bestaat uit dertien vrijwilligers en houdt zich bezig met het beschermen van de Kerkuil en de Steenuil.
Rond het midden van de vorige eeuw ging het steeds slechter met onze uilen door het gebruik van gif in de landbouw en door andere beheersmethoden in het landschap, maar ook door het verdwijnen van nestgelegenheden. Denk hierbij aan het verdwijnen van geschikte knotwilgen, oude gebouwen en kerktorens die werden afgesloten voor kauwen en duiven waardoor de kerkuil ook geen toegang meer had. Door de afname van gif en het plaatsen van nestkasten gaat het nu weer een stuk beter met de uilen.

In het werkgebied van de Uilenwerkgroep, dat de hele gemeente Hilvarenbeek omvat, heeft de werkgroep nestkasten gehangen voor zowel steenuil als kerkuil. Eind mei, begin juni controleert de werkgroep de nestkasten en noteert wat in de kast gevonden wordt. Als er eieren in liggen, wordt genoteerd om hoeveel stuks het gaat. Ook wordt genoteerd wat voor prooiresten er in de kasten liggen.

Ongeveer drie weken na de eerste controle kijkt de werkgroep hoe het met de jonge uiltjes gaat en als de jonge uilen twintig dagen oud zijn, kunnen de ringers worden ingeschakeld.
Op basis van de ringgegevens kan worden bijgehouden waar de uilen terechtkomen.
Eind september moeten alle nestkasten weer schoongemaakt worden voor de winter.