Marktkraam VNMH
Marktkraam VNMH
Marktkraam VNMH
De PR-werkgroep van de VNMH wil op tal van manieren bekendheid geven aan het mooie en vele werk dat de vereniging verricht, om op die manier zoveel mogelijk mensen te bereiken die de natuur en het milieu in de gemeente Hilvarenbeek e.o. een warm hart toedragen.

 

Dat doet de werkgroep onder andere door de vereniging te vertegenwoordigen tijdens markten en andere bijeenkomsten waar potentiële sympathisanten aanwezig zijn (zoals het historisch bierfestival, de boekenmarkt en de bijenmarkt) en manieren te ontwikkelen waarop de presentatie van de vereniging tijdens dergelijke bijeenkomsten het best tot haar recht komt.

Ook verzorgt de werkgroep de redactie en uitgave van het verenigingsblad Egelsporen ende tweemaandelijkse nieuwsbrief en bereidt zij de toekenning van de jaarlijkse Natuurprijs voor. Ze bedenkt initiatieven om de activiteiten van de VNMH bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. Daarnaast is de werkgroep bijvoorbeeld betrokken bij het ontwikkelen van de website van de vereniging en het uitgeven van een informatieve VNMH-flyer met daarop onder andere het jaaroverzicht, en beheert zij een Facebook-pagina waar de activiteiten en werkzaamheden van de vereniging met andere geïnteresseerden gedeeld worden.