VNMH logo

Het werkseizoen voor de werkgroep loopt in principe van 1 september tot 15 maart.
Voor elk werkseizoen wordt een werkplan gemaakt, met de Gemeente en aanvullend met Bosgroep Zuid en Waterschap de Dommel besproken. Daarna wordt het werkplan definitief gemaakt.
In principe werken we op de dinsdagochtenden, maar indien nodig ook op andere dagen.
Na het werkseizoen wordt een uitgebreid verslag gemaakt en aangeboden aan betrokken instanties.
Tijdens de jaarvergadering van de VNMH wordt gekeken naar de resultaten van het afgelopen kalenderjaar. Van wat we in het afgelopen jaar hebben gedaan, wordt hieronder verslag gedaan.

 

Vlak na de kerstdagen van 2017 werden we opgeschrikt door het plotseling overlijden van ons zeer gewaardeerd lid Bert Maas. Vrijwel altijd was Bert van de partij.
Voor Bert zullen we in de Turkaa o.a. een herinneringsboom planten.

In 2017 hebben we binnen de gemeente op 7 verschillende locaties werkzaamheden verricht, te weten 't Turkaa, Biedonkenpad, Groot Loo, Krampvenseweg, Diessens Broek, Handelaars en Veldhoven. Het leeuwendeel werd in het bosgebied van 't Turkaa besteed, o.a. door het organiseren en begeleiden van de Boomplantdag met basisschoolleerlingen (225 bomen en struiken) en het realiseren van de transitie van productiebos naar natuurbos, zoals het verwijderen van exoten en overwoekerende braam uit het bos en het maken van open plekken voor het scheppen van nieuwe biotopen.
Op drie andere locaties binnen de gemeente werden door ons nog eens 530 bomen geplant.
Andere werkzaamheden bestonden uit het maaien en afvoeren van maaisel op verschillende percelen waardoor door verschraling aan meer bijzondere planten ruimte gegeven wordt om zich daar te kunnen vestigen.
We hebben een berg zand zodanig geprepareerd dat die geschikt werd voor vestiging van een kolonie oeverzwaluwen, hetgeen ook gebeurd is. Verder hebben we de twee poelen bij het Biedonkenpad schoon gemaakt en er één poel van gemaakt. Daar hebben we ook een hakhoutbosje aangelegd.

De werkgroep bestond in 2017 uit 12 actieve leden.
We zijn met onze werkzaamheden in dit jaar op 42 dagen bij elkaar geweest.
In 2017 hebben we in totaal 744 mensuren gewerkt.

 

Boomplantdag 2017 in t Turkaa
Boomplantdag 2017 in t Turkaa
Boomplantdag 2017 in t Turkaa
Maaien van perceel aan Krampvenseweg
Maaien van perceel aan Krampvenseweg
Maaien van perceel aan Krampvenseweg
   
Aanleg poel aan Biedonkenpad
Aanleg poel aan Biedonkenpad
Aanleg poel aan Biedonkenpad
Het verwijderen van Amerikaanse eik (exoot) uit t Turkaa
Het verwijderen van Amerikaanse eik (exoot) uit t Turkaa
Het verwijderen van Amerikaanse eik (exoot) uit t Turkaa