VNMH logo

In principe op elke dinsdagochtend worden binnen de gemeente tijdens het winterhalfjaar door leden van de Natuurwerkgroep ecologische onderhouds- en beheerwerkzaamheden in de natuur uitgevoerd.

 

Op locaties binnen de gemeente zoals Handelaars in Esbeek/Diessen, Turkaa in Diessen, Het Stuk in Haghorst, Krampvenseweg in Baarschot, poelen bij Biedonkenpad, proberen we geschikte biotopen te scheppen waardoor bijzondere dieren en/of planten kansen krijgen om zich daar te vestigen.

Voorbeelden van soorten waarvoor wij al inspanningen hebben verricht zijn Knolsteenbreek, Koningsvaren, Levendbarende hagedis en Geelgors. Door onze inzet is dat voor deze soorten gelukt, het moet nu wel gecontinueerd worden. Niet alleen de beoogde soorten hebben voordeel gehad van onze werkzaamheden, ook andere (zeldzame) soorten hebben meegelift zoals de Nachtzwaluw, Moerassprinkhaan en de Kleine parelmoervlinder. Bijzondere soorten waar van te voren geen rekening mee gehouden werd, maar die zich spontaan hebben gevestigd.

Koffiepauze
Koffiepauze
Koffiepauze
Voor we onze plannen willen gaan uitvoeren, wordt steeds eerst overleg gevoerd met de gemeente. Andere partijen waarmee wij overleg hebben, zijn Bosgroep Zuid en Waterschap De Dommel.

Wanneer het u aanspreekt om door fysieke inbreng de biodiversiteit binnen de gemeente te vergroten, dan bent u van harte uitgenodigd om met ons mee te doen. De VNMH heeft goed gereedschap beschikbaar.

U kunt zich aanmelden door te mailen met het secretariaat.

Ook kunt u voor meer informatie over deze projecten mailen met het secretariaat.