Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Leden van de Natuurwerkgroep tijdens een welverdiende pauzeLeden van de Natuurwerkgroep tijdens een welverdiende pauze
De Natuurwerkgroep van de VNMH steekt de handen in het najaar en winter stevig uit de mouwen. In het afgelopen seizoen noteerden de vrijwilligers maar liefst 866 manuren om de lokale natuur op peil te houden. De gemeente is daar blij mee.

Door Peer Busink

Deze werkgroep is dit seizoen al weer voor de 16e keer van start gegaan. Het turbulente begin van deze werkgroep ontstond door de opheffing van de Pilot Reconstructie-Commissie. Plots kwam toen niet opgenomen subsidiegelden vrij, die teruggestort zouden worden in de provinciekas, mits iemand een idee had om dat geld nuttig te besteden.

Twee dagen voor de sluitingsdatum vroeg iemand of ik een doel zou weten. Een dag later werden 10 uitgewerkte projecten ingeleverd zoals een vleermuisoverwinteringskelder, kunstmatige ijsvogelnestwanden, zomerverblijfkasten voor vleermuizen, amfibieënpoelen, gierzwaluwnestkasten, mussenhotels. Alle voorgestelde projecten werden gehonoreerd.

Dit betekende ook dat die projecten niet alleen gerealiseerd moeten worden, maar daarna ook moeten worden onderhouden. Toen is het begonnen.

Leden van de Natuurwerkgroep bezig met onderhoudswerkzaamhedenLeden van de Natuurwerkgroep bezig met onderhoudswerkzaamheden
Al gauw sloten belangstellenden zich aan en al jaren schommelt het aantal leden van de werkgroep tussen de 10 en 14 leden. Andere personen van het eerste uur waren Ed van Puijenbroek (mede-oprichter van de organisatie) en Bart Ketelaars (mede-realiseerder van de grotere projecten).

Over het hoe en waar de projecten uitgevoerd moesten worden, vond menigmaal door mij als coördinator overleg plaats met de gemeente. Klaarblijkelijk was de gemeente na realisering van de projecten erg tevreden over de aanpak en de expertise van de werkgroep, waardoor we privileges kregen over het verrichten van ecologisch onderhoud en aanleg in de buitengebieden waar de gemeente eigenaar van is.

In loop der tijd hebben we in alle gemeentebossen en gemeentelijke buitenterreintjes zowel incidenteel als frequent terugkomende werkzaamheden verricht.

De werkzaamheden van de werkgroep vinden in de periode van september tot eind maart plaats en dat gedurende één dagdeel in de week en indien nodig twee of zelfs drie dagdelen.

Voor het begin van het seizoen wordt een werkplan gemaakt en dat met de gemeente besproken.

Aan het eind van het seizoen wordt een verslag gemaakt, dat 'ter verantwoording' aan de gemeente wordt aangeboden.

Seizoen 2018/2019

Om inzicht te geven over onze werkzaamheden volgt hieronder een greep uit het jaarverslag van het afgelopen herfst / winterseizoen 2018 / 2019:

 • Het afgelopen seizoen zijn 14 leden actief geweest, tezamen zijn in het buitengebied 866 mensuren arbeid verricht.
 • Op 6 plaatsen binnen de gemeente zijn we afgelopen half jaar actief geweest, namelijk:
  • bij het Biedonkpad, aan het hakhoutbosje beheerswerkzaamheden uitgevoerd (naast ecologisch, ook een cultuurhistorisch project); 
  • op dezelfde locatie is de amfibieënpoel vergroot en amfibievriendelijker gemaakt
  • aan het einde van de Krampvenseweg is een tiental jaren geleden al door ons een bosje omgevormd tot een geelgorsbiotoop, dat moet jaarlijks onderhouden worden;
  • in 't Turkaa op ons 'eigen stuk' achteraan het bos inheemse boom- en struiksoorten en 'stinse bosplanten' geplant;
  • in de gemeentelijke bossen Goirlesedijk een 'wilde bijenreservaat' gerealiseerd;
  • in Het Stuk een 'nachtzwaluwbiotoop' ingericht;
  • op de Handelaars de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden verricht.

Afsluiting seizoen

Leden van de Natuurwerkgroep zijn ook in de winter actiefLeden van de Natuurwerkgroep zijn ook in de winter actief
Het is een gewoonte om omstreeks eind mei met z'n allen een dagje uit te gaan. Verder maken we in de zomer een fietstocht naar de projecten van het afgelopen seizoen, om te zien hoe de natuur op ons werk heeft gereageerd. Zo'n dag wordt afgesloten met een barbecue waar al vaak de eerste voorstellen worden gedaan voor het komende seizoen.

Als dank voor ons werk worden we in veel zaken door de gemeente gesponsord.