Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Werkgroepen

De VNMH heeft tot doelstelling de natuur, milieu en/of het landschap in de gemeente Hilvarenbeek te beschermen en waar mogelijk meer en/of beter te ontwikkelen. Om dat te realiseren steken onze leden letterlijk en figuurlijk de handen uit de mouwen. Onder de leden is er op het gebied van natuurbehoud – beheer veel deskundigheid waar we dankbaar gebruik van maken.

Deze leden zijn verenigd in verschillende werkgroepen, namelijk:

 • Natuurwerkgroep
 • Nestkastenwerkgroep
 • PR werkgroep
 • Uilenwerkgroep
 • Werkgroep Inventarisatie en Monitoring:
  • Amfibieën
  • Gierzwaluwen
  • Huiszwaluwen
  • IJsvogel
  • Vleermuizen
 • Werkgroep Ruimtelijke Ordening
 • Werkgroep Weidevogelbescherming
 • NIEUW: Werkgroep Klimaat

 Hieronder staan verslagen van de verschillende werkgroepen.

Het onderhouden van de nestkasten op GroenendaelOngeveer 150 jaar geleden werd het landgoed rond Groenendael ingericht. Inmiddels een oud loofbos waar de vogelpopulatie het goed doet, mede dankzij de vele nestkasten die worden onderhouden door de Nestkastwerkgroep.

Leden van de Natuurwerkgroep tijdens een welverdiende pauzeDe Natuurwerkgroep van de VNMH steekt de handen in het najaar en winter stevig uit de mouwen. In het afgelopen seizoen noteerden de vrijwilligers maar liefst 866 manuren om de lokale natuur op peil te houden. De gemeente is daar blij mee.

Leden van de werkgroep bezig met het meten van een kerkuilHet verschil tussen meneer en mevrouw kerk uil is dat het vrouwtje groter is dan het mannetje, en het vrouwtje zwaarder is dan het mannetje. Maar er zijn kleine vrouwtjes en grote mannetjes, er is een overlapping.

Bordje weidevogelbeschermingAls het voorjaar aanbreekt komen de leden van de werkgroep Weidevogels in actie. Om te voorkomen dat de weidevogels, die het toch al moeilijk hebben, bij het broeden gestoord worden.

Onze vereniging wordt voortdurend geconfronteerd met ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening. Dat kan gaan van het omhakken van waardevolle bomen en het uitbreiden van varkenstallen tot het veranderen van bestemmingsplannen waardoor waardevol natuurgebied wordt aangetast.

KerkuilDe uilenwerkgroep bestaat uit dertien vrijwilligers en houdt zich bezig met het beschermen van de Kerkuil en de Steenuil.
Rond het midden van de vorige eeuw ging het steeds slechter met onze uilen door het gebruik van gif in de landbouw en door andere beheersmethoden in het landschap, maar ook door het verdwijnen van nestgelegenheden. Denk hierbij aan het verdwijnen van geschikte knotwilgen, oude gebouwen en kerktorens die werden afgesloten voor kauwen en duiven waardoor de kerkuil ook geen toegang meer had. Door de afname van gif en het plaatsen van nestkasten gaat het nu weer een stuk beter met de uilen.

De Weidevogelwerkgroep bestaat uit enthousiaste vogelliefhebbers die zich tijdens het broedseizoen inzetten voor het behoud van nesten van onder meer de kievit en de scholekster.

Marktkraam VNMHDe PR-werkgroep van de VNMH wil op tal van manieren bekendheid geven aan het mooie en vele werk dat de vereniging verricht, om op die manier zoveel mogelijk mensen te bereiken die de natuur en het milieu in de gemeente Hilvarenbeek e.o. een warm hart toedragen.

In principe op elke dinsdagochtend worden binnen de gemeente tijdens het winterhalfjaar door leden van de Natuurwerkgroep ecologische onderhouds- en beheerwerkzaamheden in de natuur uitgevoerd.