Logo VNMH NatuurAvontuur

Buiten lag er natte sneeuw. Binnen, in de stal, was het fris. Door flink gemekker van de schapen werden de NatuurAvonturiers begroet.

Elk moederschaap ontfermt zich over haar lammeren, als de geur haar vertrouwd overkomt. Zo niet, dan krijgen we een wees lammetje. Als er te veel lammeren uit de moeder komen, bijvoorbeeld vier, dan kan de moeder ze niet alle vier voeren. Zo waren er in de stal 7 weeslammetjes. Die moesten met de fles worden gevoerd. Nadat de weesjes zijn gevoerd, kregen de andere schapen en lammeren hooi.
Een vrouwtjes schaap is een ooi, een mannetje een ram. De indrukwekkende rammen stonden apart en werden eens goed bekeken. Boer Rudy vertelde van hun prestaties. De heren hebben het in het seizoen maar druk. Nu hebben het de ooien druk, voortdurend hangt er een lam aan hun uiers.
Op een boerderij is veel te zien, zoals een steenuilenkast en huiszwaluwnesten.
Na het bezoek, op pad naar de Roovertse bergen. De lente kondigt zich aan, maar de klimbomen waren erg glad.