VNMH logo Natuuravontuur

VNMH Jeugd met waterdiertjes en (water) planten, HSV ‘t Turkaa met leren vissen en leren vissen herkennen, Jong Nederland met vlotten bouwen en magneet vissen op de Reusel, prachtig weer, kinderen die er zin in hebben, enthousiaste vrijwilligers en ouders die staan te glunderen. Slootjesdag 2018 was een groot succes. Drie verenigingen die samen een Slootjesdag neerzetten en daarover enthousiast zijn.

HSV ‘t Turkaa die jongeren leert vissen. Kaaai stil en heel geconsenteerd werd de les, hoe moet ik vissen, opgeslokt. En daarna de vis bestuderen om te ontdekken wat er aan de hengel kan komen. Is het een karper, een rietvoorn, een blankvoorn, een bittervoorn? Het vlotten bouwen ging heel enthousiast, en soms zo enthousiast dat een nat pak onontkoombaar was. Wat mensen allemaal niet in een beek gooien. Met magneet vissen haal je veel troep (ijzer) er weer uit. Zelf nooit geen troep meer in het water gooien.

Terwijl de beekjuffers en libellen rondvlogen, de padden en de kikkers rondsprongen en de meerkoet en waterhoentje rond zwommen, werden de nimfen van de juffers en libellen bij VNMH Jeugd uit het water geschept, als ook waterschorpioenen, bootsmannetjes, bloedzuigers, waterkevers, zoetwaterpissebedden, muggelarven, kokerjuffers, watervlooien en kikkervisjes. Bij elke succesvolle vangst, was de drang naar een nieuwe vangst alleen maar groter. Daarnaast staan er veel mooie planten langs het water. Door een natuurcollage ontdek je de planten nog beter. De jongste deelnemers aan Slootjesdag beleefde een Natuurbeleving, trekkend door ’t Turkaa, als piraten. Als heuse piraten ontdekken ze nat water, drijvende vlotten, waterdieren en natuurlijk (water)schatten.