Logo VNMH Jeugd

Wichelroede, de jeugdleden waren heel verbaasd met twee koperen draden, de wichelroede, in de hand. En vooral als die plots ging bewegen. Waarom gaat die bewegen? En kun je de draden ook vervangen met een houtje of een grassprietje? En nu bewegen de draden naar elkaar toe? Wat betekent dat? Jan Hermans, onze gast, probeerde alle vragen te beantwoorden. Gaan we nu ook zo’n waterader opgraven? Neen, helaas, dat niet.

Acht weken geleden hebben de jeugdleden kleine plantjes geplant bij ’t Stekje, en vier weken geleden geplant in de moestuin. En nu zijn ze gegroeid en worden ze niet altijd herkend. Het werd een hele uitlegsessie. Wat is wat in de moestuin? En die bes blijkt een aalbes te zijn, is die giftig? Een konijn had een heel groot hol gegraven midden in een moestuintje. Zitten daar jongen konijntjes in? Een voorzichtige afgraving van het hol leverde geen bewoning op.

De in het najaar gezaaide Utrechtste rogge is bijna anderhalve meter hoog! Hebben we die echt zelf gezaaid? En kunnen we nu roggebrood maken? Wel heerlijk die hoge rogge, als een verstopplek.

De koningsvaren werd snel ontdekt. Met vereende krachten werden alle adelaarsvarens in de buurt verwijdert. Nu heeft de koningsvaren mooie groeikansen.
Op weg naar de koningsvarens ontdekten we een dode "Vlaamse" Gaai. De mooi blauwe veertjes waren in trek.

Met nog een kikkerspel vloog de middag voorbij.