VNMH logo

anbi logoVanaf 1-1-2008 zijn giften, gedaan aan goeddoelinstellingen, aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI)
VNMH heeft van de belastingdienst een ANBI-toekenning verkregen en is aangemerkt als een goeddoelinstelling. Bedrijven en personen kunnen op een voor hen fiscaal aantrekkelijke wijze giften en legaten beschikbaar stellen. U kunt hierover contact opnemen met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van VNMH.

 

ANBI is in het leven geroepen omdat het ministerie van Financiën in 2008 bepaalde, dat voortaan alleen erkende goede doelen belastingvrij schenkingen en erfenissen mochten krijgen. Sindsdien kunnen instellingen de belastingdienst vragen om hen te registreren als een "algemeen nut beogende instelling", kortweg ANBI. Voor een dergelijke instelling geldt dat deze geen schenkrecht hoeft te betalen over de schenkingen. Fondsenwerving, relatiebeheer en marketing zijn niet meer weg te denken uit de filantropische sector en ook niet in onze sector. De Vereniging Natuur & Milieu Hilvarenbeek e.o. is sinds 1-1-2010 een ANBI-instelling.

Wat is ANBI

ANBI's zijn meestal instellingen op kerkelijk, liefdadig, cultureel, wetenschappelijk gebied of op het gebied van natuur en milieu. ANBI's moeten ingeschreven staan in het register van de Belastingdienst. Voordat u een schenking doet, kunt u via de site van de belastingdienst controleren of (de door u gedane) schenkingen aftrekbaar zijn.

Voor een ANBI-instelling geldt als richtlijn dat 90% van de bezigheden van de instelling het algemeen nut moet beogen. Daarnaast geldt een bepaling dat de leden die het beleid van de instelling bepalen, voor deze werkzaamheden geen andere beloning mogen ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

De ANBI-beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten en subsidiemogelijkheden voor goeddoelinstellingen en haar donateurs/erflaters.
Wat inkomsten betreft, hoeft een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Fiscale faciliteiten voor ANBI's spreiden zich uit over vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting.
Wat uitgaven betreft: uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van heffing schenkbelasting. De uitkeringen volgens de doelstellingen worden niet in Nederland belast. De ANBI's dienen te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor een beschikking die toegang geeft tot de bovengenoemde faciliteiten.

Gever of donateur

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kunnen bedrijven, particulieren als donateurs of erflaters, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Vanzelfsprekend dient de schenking aan een ANBI ook te voldoen aan alle overige geldende regels van de Belastingdienst. Nalatenschappen, ontvangen door een ANBI, zijn vrijgesteld van erfbelasting.
Wie een schenking wil doen, moet controleren of de favoriete instelling wel een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, zo niet, dan is de gift dat jaar niet aftrekbaar. In ons geval is dat natuurlijk niet nodig.
Voor u als gever of donateur zijn er fiscaal gezien twee soorten giften aan goede doelen: gewone giften en periodieke giften.

Gewone giften

Gewone giften kunt u aftrekken onder de volgende voorwaarden:

  • U doet de giften aan een instelling die bij de belastingdienst is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling;
  • U kunt uw giften aantonen, bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties;
  • Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag. Voor gewone giften geldt een drempel en een maximumbedrag. De drempel is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer betaalt dan dit drempelbedrag mag u aftrekken. U mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het totaal aan belastbaar inkomen van u en uw fiscale partner in alle drie de belastingboxen;
  • Er staat geen tegenprestatie tegenover.

Een voorbeeld: U hebt een verzamelinkomen van € 35.000. Giften tot € 350, 1% van dat inkomen, zijn niet aftrekbaar. Als u meer dan € 350 aan goede doelen schenkt, is dat deel wel aftrekbaar. Als u € 500 schenkt, is € 150 aftrekbaar en levert bij 42% inkomstenbelasting een voordeel op van € 63. De schenking van oorspronkelijk €500 kost u dan netto € 437.

Periodieke giften

De periodieke giften behoren tot de aftrekbare giften, het is vaak voordeliger de schenkingen voor een periode van vijf jaar toe te zeggen en vast te leggen in een notariële akte.
Het betreffen giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke financiële uitkeringen of schenkingen of giften in natura, aan de VNM-Hilvarenbeek gedaan.
De minimale looptijd van periodieke giften is in principe vijf jaar, maar kunnen ook op een eerder tijdstip worden beëindigd, bijvoorbeeld bij overlijden.

Periodieke giften kunt u onder de volgende voorwaarden aftrekken:

  • U maakt minimaal jaarlijks bedragen over naar een ANBI of een vereniging die aan de voorwaarden voldoet;
  • De bedragen zijn steeds even hoog;
  • U hebt de gift laten vastleggen bij een notaris;
  • U doet deze gift minimaal vijf jaar achter elkaar, tenzij u eerder overlijdt. Dan hoeft u niet aan de termijn van vijf jaar te voldoen;
  • Er staat geen tegenprestatie tegenover.

 

Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel en geen maximum.
Degene die de giften doet, mag echter de looptijd niet zelf kunnen beïnvloeden waardoor deze korter kan zijn dan de minimale looptijd van vijf jaar. Als degene die de giften doet die invloed wel heeft, is geen sprake van een wezenlijke onzekerheid die een kenmerk is van een periodieke uitkering. Dit vormt daarom een beletsel om de giften als periodieke giften aan te merken. Hetzelfde geldt voor het opnemen van de mogelijkheid om al vervallen termijnen te herroepen. Als degene die de giften doet de periodieke giften na vijf jaar kan beëindigen, is dat geen beletsel.

Tenslotte

Schenkingen die zijn gedaan aan Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o. zijn aftrekbaar. Mocht u als persoon, instelling of bedrijf een nieuw goed doel zoeken dat toegankelijk en transparant is, dan zijn wij wellicht een optie voor u!

De lijst met de overige ANBI's in Nederland is te vinden op de website van belastingdienst en uiteraard staat Vereniging Natuur & Milieu Hilvarenbeek e.o. er tussen (zoeken naar: Instelling: VNM; Vestigingsplaats: Haghorst).

U kunt op de site ANBI.nl nog meer informatie vinden over ANBI