Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Voor de ANBI-status zijn wij verplicht om op diverse punten inzicht te geven in de vereniging.
Om het voor u overzichtelijk te maken, hebben wij dit op een rij gezet.

1. Gegevens

Statutaire naam Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o. (VNM).
Ook genoemd WNM Hilvarenbeek en opgericht in 1991
Vereniging VNM is een vereniging van vrijwilligers zonder winstoogmerk en heeft geen beloningsbeleid.
RSIN-nummer 819679021
Postadres Westrik 8a 5081 XK Hilvarenbeek
Telefoon 013-5426572
E-mail
Bankrekening NL97 RABO 0122317637

2. Doelstelling

Het bevorderen van een duurzame ontwikkeling tussen mens en zijn omgeving, met daarbij de speciale zorg voor de natuur, het landschap en het milieu in Hilvarenbeek en omgeving, alles in de ruimste zin van het woord.

3. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De vereniging is voornemens haar doelstellingen te realiseren door:

  1. De belangstelling van de plaatselijke bevolking voor natuur en milieu te vergroten door onder meer het organiseren van excursies en het houden van lezingen;
  2. Onderzoek te (laten) doen naar zaken welke van belang zijn voor een goed natuur- en milieubeleid;
  3. Het kritisch volgen - en zo nodig beïnvloeden – van het overheidsbeleid inzake natuurbehoud en milieubeheer;
  4. Het stimuleren, uitvoeren en coördineren van initiatieven ter bevordering van het natuur- en landschapsbehoud en een gezond milieu;
  5. Het samenwerken met personen en organisaties met een gelijk of aanverwant doel;
  6. Alle andere wettige middelen.

4. Bestuurssamenstelling

Zie pagina Bestuur

Contact met het bestuur? Stuur een mail naar  

5. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Zie website: Archief en Werkgroepen

anbi logoVanaf 1-1-2008 zijn giften, gedaan aan goeddoelinstellingen, aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI)
VNMH heeft van de belastingdienst een ANBI-toekenning verkregen en is aangemerkt als een goeddoelinstelling. Bedrijven en personen kunnen op een voor hen fiscaal aantrekkelijke wijze giften en legaten beschikbaar stellen. U kunt hierover contact opnemen met de penningmeester van VNMH.