Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Egelsporen

Twee keer per jaar verschijnt ons verenigingsblad "Egelsporen".
Voor het insturen van kopij kunt u mailen naar

 

Inhoud Egelsporen

Jaargang 22, nr.2 winter 2020 Cover Egelsporen winter 2020

- Voorwoord voorzitter

- 'Mijn berm bloeit' in Hilvarenbeek, drie jaar later

- Column: In memoriam, de oude dames aan de Beerseweg

- Interview met scheidend voorzitter Cor Luijsterburg

- Wat is natuur waard?

- Kort nieuws

- Energietransitie ook voor Hilvarenbeek een grote uitdaging

- Zonneweiden in Haghorst en Baarschot

- Hilvarenbeek aardgasvrij

- Dazen, die lastpakken, waar zijn ze gebleven?

- Historische vergissing na halve eeuw ongedaan gemaakt

- Ssssst! Stiltegebied

- Column: Landschapspijn

- Fotorubriek: Vroeger en nu

 

Cover Egelsporen zomer 2220

 

Inhoud Egelsporen:

Jaargang 22, nr.1 zomer 2020

- Voorwoord

- Een zwak voor wilde planten

- Column over corona

- De Cujus cinneraberinus is welkom

- Vogels in De Hilver

- Column: Energiestress

- De Reusel mag weer meanderen

- Landgoed De Utrecht was altijd al een beleggingsproject

- Korte berichten

- Vroeger en nu

 

Cover Egelsporen najaar 2019

Inhoud Egelsporen:

Jaargang 21, nr. najaar 2019

- Voorwoord

- Voorzitter Cor Luijsterburg over gevolgen van de stikstofcrisis

- Veteraanbomen belangrijk voor biodiversiteit

- Wijnbouw door klimaatverandering een grote uitdaging

- Stoffen in ons milieu en wat ze kunnen aanrichten

- Tegen exoten lijkt geen kruid gewassen

- Landbouw, landschap en natuur in moeders eeuw

- Column: Godfried Bomans en het milieu

- De fascinerende complexiteit van het Waaiertje

 

Inhoud Egelsporen:

Jaargang 21, nr. voorjaar 2019

- Voorwoord

- Interview met Mieke Hendrikx

- Column over klimaatverandering

- Er komt nog veel af op de boeren

- Broekeling in beeld

- Column: Mijn bos is versleten

- De rijkdom van het Diessens Broek

- Gaan landbouw en natuur samen?

- Tien jaar B-team

- Column: Vooruitgang

- Vroeger en nu

 

Cover Egelsporen najaar 2018

Inhoud Egelsporen:

Jaargang 20, nr. najaar 2018

- Voorwoord

- Zuidelijke bijensoort is nu ook thuis in Hilvarenbeek

- Dré Rennen op de bres voor behoud van zandpaden

- Plukkers en snoeiers gezocht voor d'n Boogaard

- Zomersneeuw in tijden van droogte

- Fotorubriek

- José Langens wil steentje bijdragen aan het behoud van de natuur

- Populatiedynamica bij everzwijnen

- De ecoloog

- Wat op het spel staat

 

Inhoud Egelsporen:

Jaargang 20, nr. voorjaar 2018

- Voorwoord: Nieuwe politiek

- Zeldzaam gentiaanblauwtje in de verdrukking

- Rentmeester-beheerder Wim de Jong van Brabants Landschap

- Uitbreiding van natuurgebied De Gooren

- Marco van Liere, bioboer in hart en nieren

- Roeken in Hilvarenbeek, wees er zuinig op

- Een heftige storm heeft ook goede kanten

- Fotorubriek over januaristorm

- Scharrelende kippen toen en nu

 

180410 Cover Egelsporen najaar 2017

Inhoud Egelsporen:

Jaargang 19, nr. 2 najaar 2017

- Voorwoord: terugblik jubileumjaar

- 'Mijn berm bloeit' in Hilvarenbeek

- Debat intensieve veehouderij: tijd van pleisters plakken is voorbij

- Column: 'Vieren'

- De mannen van het eerste uur

- Interview boswachter Paul Meulemans

- Natuurmarkt in beeld

- Jeugd ontdekt het avontuur

- Verdroging een probleem van ons allemaal

- Bioboeren in het Diessen Broek

- Fotocolumn: voor en na de maisoogst

 

 Voorblad EgelsporenHieronder een aantal artikelen uit Egelsporen in de oude vorm (zie voorpagina):

Amfibieënscherm in de Turkaa

Het Bewaarde Land

Biodiversiteit in de gemeente, hoe eenvoudig kan het zijn

De Bolsterbos uilenmoord

De Huiszwaluw

Het Jaar van de Patrijs

Liefde op het eerste gezicht

Nestkastenproject Groenendael

Schaliegas: de riskante vlucht naar voren

Soppen tijdens excursie in 'het Diessens Broek' met veldbioloog Maarten Mandos

Waterdruppels vol leven

Weidevogels 2013