Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Jaarprogramma

Overdracht Natuurbelevingspad
Zondag, 17. September 2017

’t Turkaa in Diessen is een écht (en een overzichtelijk) natuurbos is. Door onze vereniging zijn er de laatste jaren veel werkzaamheden verricht. We kennen het bos op ons duimpje en weten dat veel thema’s die met de natuur te maken hebben hier te vinden zijn. Er is zoveel te zien en te leren. Daarom hebben we een natuurpad ontwikkeld dat vooral is bedoeld om oudere kinderen en volwassenen te leren kijken naar de natuur. Diverse thema’s zoals water en landschap maar ook historie, bomen en bodem worden op het pad onder de aandacht gebracht. Ook worden alle zintuigen aangesproken. Om de route goed te volgen hebben we leer-routeboekjes opgesteld die worden ondersteund met een infobord en herkenningspunten.
In het kader van het 25 jarig bestaan van onze vereniging gaan we op 17 september 2017 het Natuurbelevingspad ’t Turkaa in Diessen officieel openen en aan de gemeenschap van de gemeente Hilvarenbeek aanbieden.

* extra jubileumactiviteit