Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Jaarprogramma

Lezing over weidevogels
Dinsdag, 4. April 2017, 20:00

GruttoOp dinsdag 4 april geeft Marco Renes namens de Vereniging Natuur en Milieu een lezing over weidevogels. De avond vindt plaats in de Flierefluiter en start om 20.00 uur.

Marco is gebiedsmedewerker van het Coördinatiepunt landschapsbeheer verbonden aan Brabants Landschap. Hij weet alles over soortbescherming van kenmerkende soorten van het agrarisch cultuurlandschap. En daar behoren ook weidevogels toe.

In Noord-Brabant worden ruim dertig soorten tot de weidevogels gerekend. Het betreft soorten die in meer of mindere mate afhankelijk zijn van open agrarisch gebied om er te nestelen en om hun jongen groot te brengen. Al deze soorten leggen hun eieren in een nest op de grond. Bekende soorten zijn kievit, grutto, scholekster, wulp en veldleeuwerik. Met hun opvallende baltsvluchten en luide roepen zijn de vogels ambassadeurs voor het platteland en vrolijke lentebodes.

De weidevogels beleven echter moeilijke tijden. Door verdroging en voortgaande intensivering van de landbouw zijn de omstandigheden zo verslechterd, dat steeds minder vogels er in slagen hun eieren uit te broeden en jongen vliegvlug te laten worden. Veel soorten gaan daardoor sterk in aantal achteruit. Om het verlies aan legsels door machinale bewerkingen te beperken, heeft het Coördinatiepunt Landschapsbeheer door de hele provincie weidevogelgroepen opgericht. Vrijwilligers van deze groepen zoeken de nesten op en maken ze middels een markering zichtbaar voor boeren en loonwerkers. Aan de hand hiervan kunnen zij gemakkelijk met hun werktuigen om de nesten heen werken. Dankzij deze bescherming komt ongeveer 70% van de nesten uit. Ook in de gemeente Hilvarenbeek zijn diverse weidevogelbeschermers actief.

Datum: 4 april, 20:00 uur
Locatie: De Flierefluiter, Groot Loo 8, 5081 BL Hilvarenbeek

Deelname is gratis voor leden en niet-leden kunnen een vrijwillige bijdrage geven.
Aanmelden is niet nodig.
Meer info: Frans Tolboom, 06-41602638 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Grutto