Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Op donderdagavond 24 september vond de lezing door Leo Ballering plaats over de vogeltrek. Met 45 belanstellenden was de "huiskamer" in de Flierefluiter propvol.

Na een algemeen gedeelte over vogeltrek ging het over de vogeltrektelpost Brobbelbies in de omgving van Uden, waar vanaf augustus tot in november dagelijks door ervaren vogelaars wordt geteld.

Op vrijdagavond 11 september werd voor de elfde keer de Nationale Nachtvlindernacht gehouden.
Deze 'nachtvlinderhappening' wordt jaarlijks door De Vlinderstichting georganiseerd in samenwerking met de werkgroep Vlinderfaunistiek van EIS-Nederland. Op meer dan 100 plaatsen in Nederland worden op deze avond nachtvlinder-excursies gehouden, zo ook door onze vereniging. Dit jaar voor al de zevende keer.

Op 7 juli j.l. heeft Hannie Nilsen de VNMH-lezing verzorgd met als onderwerp De Gierzwaluw.

Nadat enkele leden van de VNMH in 2004 ook in Oisterwijk een tiental gierzwaluwnestkasten hadden opgehangen, heeft Hannie enkele jaren later de werkgroep Gierzwaluw in Oisterwijk opgestart.
Nadien zijn de aantallen nestkasten met tientallen binnen die gemeente vermeerderd.

Met de boeiende lezing nog in het achterhoofd waren het opnieuw Ad Havermans en Ber Peeters, die ons bij de kerk van Biest-Houtakker eerst wat uitleg gaven over het natuurgebied 'de Gooren' en wat we aan de hand van een kaart aan bodem/grondsoort konden verwachten. De aanwezige grondboor en gutsboor maakten al duidelijk dat deze ochtend een echt practicum zou gaan worden.

In de bijna dertig jaar dat de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek (VNMH) bestaat, zijn vaak juridische beroepsprocedures benut om natuur en milieu in de gemeente te beschermen. Maar recent is daar een nieuwe manier bijgekomen: het convenant. Twee van die convenanten heeft het bestuur van de VNMH eerder dit jaar afgesloten, over ontwikkelingen op Gorp & Rovert en de Beekse Bergen.

In het kader van '2015 Het jaar van de Bodem' organiseerde de VNMH op 18 mei de lezing 'De bodem waarvan wij leven'. Een thema waar we niet zo gauw bij stilstaan. Zonder bodem, zonder grond, zouden we niet bestaan. 'Het jaar van de Bodem' wil mensen doordringen van het grote belang van de bodem voor het menselijk leven.

Ad Havermans en Ber Peeters stonden als lezinghouders meer dan borg voor een inzichtelijke uiteenzetting over het thema bodem, niet alleen door hun deskundigheid, maar ook door hun aangename manier van optreden. De Bikse bodem had ook zeker hun aandacht.

Vanwege de Nationale Vogelweek (16 mei t/m 24 mei) heeft de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o. (VNMH) een publiekswandeling georganiseerd.

Zondagmorgen 26 april 2015

Excursie De LieremanRoyaal op tijd vertrokken we in drie auto's met twaalf personen naar de Liereman, een natuurgebied in Oud-Turnhout, België. We waren vroeg op de plaats van bestemming. De gids was er nog niet, maar we werden wel welkom geheten door een boomleeuwerik die ons verraste met zijn gezang. Toen de gids Dirk Geysels op de fiets arriveerde, stak hij meteen van wal en nam ons mee.

16 april 2015

De lezing werd verzorgd door Marc Scheepens, ecoloog bij het Waterschap de Dommel.
Marc bleek een enthousiast en betrokken verteller met kennis van zaken. Aan de hand van verhelderende dia's en enkele filmpjes, schetste hij een beeld over hoe met name vissen zich gedragen in laaglandbeken als het Spruitenstroompje, de Reusel en de Dommel.