Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Afgelopen zomer was de waterloop aan de rand van de Elstakkers even in het nieuws. Buurtbewoners vertelden tegen het Brabants Dagblad dat ze zich zorgen maakten over het droogvallen van de poel. De gemeente kwam met een geruststellende reactie, het zal volgend jaar niet meer gebeuren omdat dan al het regenwater uit de wijk op die waterberging geloosd wordt.  

In de buurgemeente Reusel-De Mierden merkt bijna de helft van de inwoners de geuroverlast die het gevolg is van de veehouderij. Dat is een van de uitkomsten van het belevingsonderzoek dat door GGD Brabant-Zuidoost is uitgevoerd in opdracht van de gemeente.

Wild ZwijnOnze traditionele winterwandeling vindt ook dit jaar weer plaats. Op woensdag 27 december gaan we met z'n allen op pad; na de kerst lekker de natuur in! Dit keer wandelen we dichtbij de grens met België en gaan we allerlei mysteries in Gorp en Roovert ontrafelen.

De eerste stap die gezet kan worden in het vraagstuk van intensieve veehouderij en gezondheid is het handhaven van de milieuregels. Die conclusie trok Cor Luijsterburg, voorzitter van de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o (VNMH)., aan het slot van een drukbezochte debatavond op 1 november in Elckerlyc.

Hebben de veestallen in De Kempen door de uitstoot van ammoniak en fijnstoffen een negatieve invloed op de gezondheid van de burgers? Deze actuele vraag staat centraal op een mini-symposium dat plaatsvindt op woensdag 1 november in cultureel centrum Elckerlyc, aanvang 20.00 uur. Inleider is voormalig GGD-arts dr. Jos van de Sande. Bij het debat is iedereen welkom.

Je hoeft niet altijd het bos in te trekken om mossen te zien. Ook binnen de bebouwde kom kun je fraaie mossen ontdekken als je er oog voor hebt. Denk daarbij aan de muren rond de kerk in Hilvarenbeek die ooit het kerkhof begrensden, maar ook de oude tuinmuur in de Holstraat en die in het Faffestraatje. Je zult versteld staan van de soorten en schoonheid aan mossen die we tegenkomen.

In maart volgend jaar zijn er ook in Hilvarenbeek verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Wat er in de programma’s komt te staan is nog niet bekend, maar naar we mogen hopen is er ruim aandacht voor natuur en milieu. Kees Jan de Vet, dijkgraaf bij waterschap de Brabantse Delta, houdt een pleidooi voor het aanstellen van een klimaatwethouder in de nieuwe colleges van B. en W.

Op donderdag 28 september geeft Petra van der Wiel een lezing over wilde planten in West-Brabant. De avond vindt plaats in de Flierefluiter en begint om 20.00 uur.

Petra is lid van de KNNV (vereniging voor veldbiologie) Roosendaal en actief bij de mossen- en plantenwerkgroep. Daarnaast coördineert ze voor FLORON het vrijwillige plantenonderzoek in West-Brabant.

In opdracht van de provincie Noord-Brabant is een steekproef uitgevoerd onder vijftien gemeenten naar de controle op de naleving van vergunningsvoorschriften voor veehouderijen. Volgens de provincie zijn daarbij veel tekortkomingen aan het licht gekomen. Een van de gemeenten in het onderzoek was Hilvarenbeek. Uit het rapport blijkt dat in Hilvarenbeek op alle onderzochte onderdelen de controle niet op orde was.