Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Op zondag 11 maart is er in Theater De Enck in Oirschot een symposium over het thema milieu, gezondheid en landbouw. De titel is ‘Zo erg zal ’t toch niet zijn?’ De organisatie zegt geïnspireerd te zijn door een vergelijkbaar symposium afgelopen najaar in het kader van het 25-jarig bestaan van de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o. in Elckerlyc.

Binnenkort kunnen gemeenten een zogeheten stresstest uitvoeren om na te gaan of ze wel voldoende klimaatbestendig zijn. De website Binnenlands Bestuur meldt op 3 januari 2018 dat onlangs de eerste versie voor zo’n test is opgeleverd.

Afgelopen zomer was de waterloop aan de rand van de Elstakkers even in het nieuws. Buurtbewoners vertelden tegen het Brabants Dagblad dat ze zich zorgen maakten over het droogvallen van de poel. De gemeente kwam met een geruststellende reactie, het zal volgend jaar niet meer gebeuren omdat dan al het regenwater uit de wijk op die waterberging geloosd wordt.  

In de buurgemeente Reusel-De Mierden merkt bijna de helft van de inwoners de geuroverlast die het gevolg is van de veehouderij. Dat is een van de uitkomsten van het belevingsonderzoek dat door GGD Brabant-Zuidoost is uitgevoerd in opdracht van de gemeente.

Wild ZwijnOnze traditionele winterwandeling vindt ook dit jaar weer plaats. Op woensdag 27 december gaan we met z'n allen op pad; na de kerst lekker de natuur in! Dit keer wandelen we dichtbij de grens met België en gaan we allerlei mysteries in Gorp en Roovert ontrafelen.

De eerste stap die gezet kan worden in het vraagstuk van intensieve veehouderij en gezondheid is het handhaven van de milieuregels. Die conclusie trok Cor Luijsterburg, voorzitter van de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o (VNMH)., aan het slot van een drukbezochte debatavond op 1 november in Elckerlyc.

Hebben de veestallen in De Kempen door de uitstoot van ammoniak en fijnstoffen een negatieve invloed op de gezondheid van de burgers? Deze actuele vraag staat centraal op een mini-symposium dat plaatsvindt op woensdag 1 november in cultureel centrum Elckerlyc, aanvang 20.00 uur. Inleider is voormalig GGD-arts dr. Jos van de Sande. Bij het debat is iedereen welkom.

Je hoeft niet altijd het bos in te trekken om mossen te zien. Ook binnen de bebouwde kom kun je fraaie mossen ontdekken als je er oog voor hebt. Denk daarbij aan de muren rond de kerk in Hilvarenbeek die ooit het kerkhof begrensden, maar ook de oude tuinmuur in de Holstraat en die in het Faffestraatje. Je zult versteld staan van de soorten en schoonheid aan mossen die we tegenkomen.

In maart volgend jaar zijn er ook in Hilvarenbeek verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Wat er in de programma’s komt te staan is nog niet bekend, maar naar we mogen hopen is er ruim aandacht voor natuur en milieu. Kees Jan de Vet, dijkgraaf bij waterschap de Brabantse Delta, houdt een pleidooi voor het aanstellen van een klimaatwethouder in de nieuwe colleges van B. en W.