Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Peer Busink steekt veel van zijn energie in de bescherming van de natuur in onze omgevingDe ransuil, de steenuil en de kerkuil zijn bedreigde vogelsoorten. Als wij ze niet een steuntje in de rug geven, dreigen deze fraaie en vooral ook nuttige vogels volledig te verdwijnen. Je hebt dan mensen nodig, zoals Peer Busink uit Biest-Houtakker, die iets dóén. Voor zijn werk om de uilenstand in Brabant te behouden werd Peer Busink op woensdag 18 april door het bestuur van Brabants landschap uitgeroepen tot Provinciaal Uilenbeschermer van het Jaar 2018.

Op zaterdag 28 april gaan we de natuur eens van een andere kant bekijken, als voedselleverancier. We gaan daarvoor naar biologische melkveehouderij De Aalsthoeve in Esbeek.Eigenaar Marco van Liere zal duidelijk maken wat het inhoudt om een biologisch melkveebedrijf te runnen.

Peer BusinkTijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de uilenbeschermers in Noord-Brabant is Peer Busink uit Biest-Houtakker uitgeroepen tot uilenbeschermer van het jaar 2018. De laureaat was volkomen overdonderd toen zijn uitverkiezing werd bekendgemaakt, hij had het niet verwacht. Maar hij beschouwt deze onderscheiding als een grote eer en een stimulans om, met anderen, door te gaan met de bescherming van de uil. 

De kennis rond keuken- en geneeskrachtige kruiden is bijna zo oud als de mensheid. Van generatie op generatie werd de kennis over het gebruik en de helende kracht van kruiden overgebracht en bijgesteld. 

Varkensstal in de KempenDe provincie Noord-Brabant zet een rem op de verlening van vergunningen voor de plaatsing van combiluchtwassers in varkensstallen. Aanleiding is een rapport van de Universiteit van Wageningen waaruit blijkt dat deze apparatuur veel slechter werkt dan altijd is aangenomen. Er is daardoor meer geuroverlast en ammoniakuitstoot in Brabant dan tot nu toe gedacht.

Op 21 maart kiezen de burgers van Hilvarenbeek een nieuwe gemeenteraad. Maar het echte werk begint pas daarna. Er moet een coalitie worden samengesteld die het beleid voor de komende vier jaar gaat uitzetten. Het zou mooi zijn als het coalitieakkoord 2018 – 2022 een degelijke ‘groene’ paragraaf heeft.

Over enkele maanden begint het bedrijf Ploegam met de aanleg van een faunapassage over de weg van Goirle naar Poppel (Turnhoutsebaan). Naar verwachting kunnen vanaf oktober de dieren veilig een oversteek maken van de natuurgebieden in Goirle naar die van Hilvarenbeek. En vice versa natuurlijk.

Ongeveer honderd gemeenten in Nederland en Vlaanderen hebben zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Deze organisatie ijvert voor het heffen van statiegeld op PET-flessen en blikjes zodat dit afval hergebruikt kan worden. Vooralsnog ontbreekt de gemeente Hilvarenbeek op de lijst van deelnemende gemeenten.

Klimaattop Jan Rotmans: 'Ik zeg waar het op staat'

Hoe kunnen we in Hilvarenbeek ons energieverbruik verduurzamen, minder CO2 uitstoten, de gevolgen voor ons klimaat tegengaan? We willen besparen, maar óók energie duurzaam opwekken.