Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Varkensstal in de KempenDe provincie Noord-Brabant zet een rem op de verlening van vergunningen voor de plaatsing van combiluchtwassers in varkensstallen. Aanleiding is een rapport van de Universiteit van Wageningen waaruit blijkt dat deze apparatuur veel slechter werkt dan altijd is aangenomen. Er is daardoor meer geuroverlast en ammoniakuitstoot in Brabant dan tot nu toe gedacht.

Op 21 maart kiezen de burgers van Hilvarenbeek een nieuwe gemeenteraad. Maar het echte werk begint pas daarna. Er moet een coalitie worden samengesteld die het beleid voor de komende vier jaar gaat uitzetten. Het zou mooi zijn als het coalitieakkoord 2018 – 2022 een degelijke ‘groene’ paragraaf heeft.

Over enkele maanden begint het bedrijf Ploegam met de aanleg van een faunapassage over de weg van Goirle naar Poppel (Turnhoutsebaan). Naar verwachting kunnen vanaf oktober de dieren veilig een oversteek maken van de natuurgebieden in Goirle naar die van Hilvarenbeek. En vice versa natuurlijk.

Ongeveer honderd gemeenten in Nederland en Vlaanderen hebben zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Deze organisatie ijvert voor het heffen van statiegeld op PET-flessen en blikjes zodat dit afval hergebruikt kan worden. Vooralsnog ontbreekt de gemeente Hilvarenbeek op de lijst van deelnemende gemeenten.

Klimaattop Jan Rotmans: 'Ik zeg waar het op staat'

Hoe kunnen we in Hilvarenbeek ons energieverbruik verduurzamen, minder CO2 uitstoten, de gevolgen voor ons klimaat tegengaan? We willen besparen, maar óók energie duurzaam opwekken.

Wim de Jong, Brabants Landschap

Op dinsdag 20 februari geeft Wim de Jong een lezing over het beheer van diverse natuurgebieden.  De avond vindt plaats in de Flierefluiter en begint om 20.00 uur.

VNMH Natuurprijs 2017 voor Pieter Denissen, Kim van Korven en Martin van Mol.Tijdens de algemene ledenvergadering van de VNMH zijn Kim van Korven, Pieter Denissen en Martin van Mol onderscheiden met de VNMH Natuurprijs 2017.

De oorkonde vermeldt hun verdiensten: 

Stichting Annetje van Puijenbroek heeft belangrijk bijgedragen aan het Natuur Milieu en Educatie NME programma ’t Turkaa. De Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek VNMH is met het beschikbare materiaal en lokale vrijwillige gidsen aan de slag gegaan en heeft voor groep 1 tot en met 8 een NME programma ontwikkeld. Bs Willibrordus te Diessen gaat nu elke jaar per groep, een middag, naar natuurgebied ’t Turkaa, en wel met hulp van de vrijwillige gidsen. De leerlingen van bs Willibrordus beleven de natuur aan de hand van de ontwikkelde programma’s.


Het plein van BS De Vlinderakker in Biest-Houtakker

De Beekse basisscholen kunnen, als ze dat willen, hun schoolpleinen een stuk groener maken. Dat kan met subsidie van de provincie Noord-Brabant en andere instellingen. In 2018 kunnen vijftig aanvragen gehonoreerd worden, dus haast is geboden. In Brabant staan ongeveer negenhonderd scholen.