Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Het plein van BS De Vlinderakker in Biest-Houtakker

De Beekse basisscholen kunnen, als ze dat willen, hun schoolpleinen een stuk groener maken. Dat kan met subsidie van de provincie Noord-Brabant en andere instellingen. In 2018 kunnen vijftig aanvragen gehonoreerd worden, dus haast is geboden. In Brabant staan ongeveer negenhonderd scholen.

Op zondag 11 maart is er in Theater De Enck in Oirschot een symposium over het thema milieu, gezondheid en landbouw. De titel is ‘Zo erg zal ’t toch niet zijn?’ De organisatie zegt geïnspireerd te zijn door een vergelijkbaar symposium afgelopen najaar in het kader van het 25-jarig bestaan van de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o. in Elckerlyc.

Binnenkort kunnen gemeenten een zogeheten stresstest uitvoeren om na te gaan of ze wel voldoende klimaatbestendig zijn. De website Binnenlands Bestuur meldt op 3 januari 2018 dat onlangs de eerste versie voor zo’n test is opgeleverd.

Afgelopen zomer was de waterloop aan de rand van de Elstakkers even in het nieuws. Buurtbewoners vertelden tegen het Brabants Dagblad dat ze zich zorgen maakten over het droogvallen van de poel. De gemeente kwam met een geruststellende reactie, het zal volgend jaar niet meer gebeuren omdat dan al het regenwater uit de wijk op die waterberging geloosd wordt.  

In de buurgemeente Reusel-De Mierden merkt bijna de helft van de inwoners de geuroverlast die het gevolg is van de veehouderij. Dat is een van de uitkomsten van het belevingsonderzoek dat door GGD Brabant-Zuidoost is uitgevoerd in opdracht van de gemeente.