Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Ongeveer honderd gemeenten in Nederland en Vlaanderen hebben zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Deze organisatie ijvert voor het heffen van statiegeld op PET-flessen en blikjes zodat dit afval hergebruikt kan worden. Vooralsnog ontbreekt de gemeente Hilvarenbeek op de lijst van deelnemende gemeenten.

Klimaattop Jan Rotmans: 'Ik zeg waar het op staat'

Hoe kunnen we in Hilvarenbeek ons energieverbruik verduurzamen, minder CO2 uitstoten, de gevolgen voor ons klimaat tegengaan? We willen besparen, maar óók energie duurzaam opwekken.

Wim de Jong, Brabants Landschap

Op dinsdag 20 februari geeft Wim de Jong een lezing over het beheer van diverse natuurgebieden.  De avond vindt plaats in de Flierefluiter en begint om 20.00 uur.

VNMH Natuurprijs 2017 voor Pieter Denissen, Kim van Korven en Martin van Mol.Tijdens de algemene ledenvergadering van de VNMH zijn Kim van Korven, Pieter Denissen en Martin van Mol onderscheiden met de VNMH Natuurprijs 2017.

De oorkonde vermeldt hun verdiensten: 

Stichting Annetje van Puijenbroek heeft belangrijk bijgedragen aan het Natuur Milieu en Educatie NME programma ’t Turkaa. De Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek VNMH is met het beschikbare materiaal en lokale vrijwillige gidsen aan de slag gegaan en heeft voor groep 1 tot en met 8 een NME programma ontwikkeld. Bs Willibrordus te Diessen gaat nu elke jaar per groep, een middag, naar natuurgebied ’t Turkaa, en wel met hulp van de vrijwillige gidsen. De leerlingen van bs Willibrordus beleven de natuur aan de hand van de ontwikkelde programma’s.