Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Gladde slangDe lezing werd gegeven door Arnold van Rijsewijk, een ervaren reptielenman die met passie zijn verhaal vertelde aan 24 leden van onze vereniging. De opkomst was misschien wel wat minder dan was verwacht, mogelijk kwam dit door het slechte weer en door interessante bijeenkomsten elders in de regio, zoals de gemeenteraadsvergadering waar de stankoverlast op de agenda stond.

Arnold had een boeiend en leerzaam verhaal. Hij begon met de vraag of men het verschil wist tussen een hagedis en een salamander.
Salamanders zijn amfibieën en leven vooral in en om het water, ze leggen hun eieren daarin. Hagedissen zijn reptielen, die in principe niets met water hebben.
In Nederland leven zeven soorten reptielen, in Brabant komen vijf soorten voor, namelijk Levendbarende hagedis, Hazelworm, Zandhagedis, Muurhagedis en de Gladde slang.

De geuren en kleuren van een herfstmorgen konden niet mooier zijn als op deze ochtend.
Enkele roodborstjes gaven met hun ietwat melodramatisch liedje nog een extra dimensie aan deze najaarsbeleving. En natuurlijk horen daar paddenstoelen bij.

Op donderdagavond 24 september vond de lezing door Leo Ballering plaats over de vogeltrek. Met 45 belanstellenden was de "huiskamer" in de Flierefluiter propvol.

Na een algemeen gedeelte over vogeltrek ging het over de vogeltrektelpost Brobbelbies in de omgving van Uden, waar vanaf augustus tot in november dagelijks door ervaren vogelaars wordt geteld.

Op vrijdagavond 11 september werd voor de elfde keer de Nationale Nachtvlindernacht gehouden.
Deze 'nachtvlinderhappening' wordt jaarlijks door De Vlinderstichting georganiseerd in samenwerking met de werkgroep Vlinderfaunistiek van EIS-Nederland. Op meer dan 100 plaatsen in Nederland worden op deze avond nachtvlinder-excursies gehouden, zo ook door onze vereniging. Dit jaar voor al de zevende keer.

Op 7 juli j.l. heeft Hannie Nilsen de VNMH-lezing verzorgd met als onderwerp De Gierzwaluw.

Nadat enkele leden van de VNMH in 2004 ook in Oisterwijk een tiental gierzwaluwnestkasten hadden opgehangen, heeft Hannie enkele jaren later de werkgroep Gierzwaluw in Oisterwijk opgestart.
Nadien zijn de aantallen nestkasten met tientallen binnen die gemeente vermeerderd.

Met de boeiende lezing nog in het achterhoofd waren het opnieuw Ad Havermans en Ber Peeters, die ons bij de kerk van Biest-Houtakker eerst wat uitleg gaven over het natuurgebied 'de Gooren' en wat we aan de hand van een kaart aan bodem/grondsoort konden verwachten. De aanwezige grondboor en gutsboor maakten al duidelijk dat deze ochtend een echt practicum zou gaan worden.

In de bijna dertig jaar dat de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek (VNMH) bestaat, zijn vaak juridische beroepsprocedures benut om natuur en milieu in de gemeente te beschermen. Maar recent is daar een nieuwe manier bijgekomen: het convenant. Twee van die convenanten heeft het bestuur van de VNMH eerder dit jaar afgesloten, over ontwikkelingen op Gorp & Rovert en de Beekse Bergen.

In het kader van '2015 Het jaar van de Bodem' organiseerde de VNMH op 18 mei de lezing 'De bodem waarvan wij leven'. Een thema waar we niet zo gauw bij stilstaan. Zonder bodem, zonder grond, zouden we niet bestaan. 'Het jaar van de Bodem' wil mensen doordringen van het grote belang van de bodem voor het menselijk leven.

Ad Havermans en Ber Peeters stonden als lezinghouders meer dan borg voor een inzichtelijke uiteenzetting over het thema bodem, niet alleen door hun deskundigheid, maar ook door hun aangename manier van optreden. De Bikse bodem had ook zeker hun aandacht.

Vanwege de Nationale Vogelweek (16 mei t/m 24 mei) heeft de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o. (VNMH) een publiekswandeling georganiseerd.