VNMH logo

Met 74 aanmeldingen braken we een nieuw record en ook hebben we voor het eerst 20 mensen teleur moeten stellen die als groep wilde inschrijven. Voor deze groep hebben we een afspraak gemaakt om de wandeling voor hen over te doen.
Ook heerste er corona en griep in Brabant dus uiteindelijk vertrokken we met 59 personen verdeeld over vier groepen.

Frans, José, Pieter en Martin hadden drie routes uitgezet maar al snel bleek dat de lange route niet te belopen was door de vele regen die er in december is gevallen. De wandelaars waren goed voorbereid en droegen met velen hoge laarzen wat ook wel nodig was.

Toch bleek na afloop voor allen de wandeling zeer geslaagd en na zo’n kerstdagen thuis en binnen zitten was het heerlijk om buiten te zijn in een gebied waar het nog echt stil kan zijn. Het waaide maar amper en ook de regen bleef in de wolken zitten. Heerlijk om met zo’n leuke groep het veld in te gaan, zeker omdat velen lid zijn van onze VNMH e.o. Ook werd de soep erg gewaardeerd gezien de inhoud van het varken waarmee we de kosten beperkt konden houden.

Ook kregen we nog wat huiswerk mee om uit te zoeken en dat hebben we de deelnemers beloofd. Wat was de betekenis van het kleine poeltje waar vijf beuken omheen stonden. Ook waren er opmerkingen over een poel die een bijzondere waarde zou kunnen hebben omdat het misschien zou kunnen gaan om een ping ruïne en dat zou toch wel echt bijzonder zijn gezien deze hoofdzakelijk in Noord Nederland voorkwamen. Deze Pingo’s zijn ontstaan in een gebied met permafrost waar Hydrologische druk als gevolg van uitzetten van bevriezend grondwater een laag bevroren grond wordt opgetild. Wie weet de antwoorden?

Erg leuk was dat verschillende leden van de natuurwerkgroep “De Spechten" van Landgoed de Utrecht aanwezig waren die mooie aanvullingen konden geven op ons verhaal langs de route. Veel foto’s werden er gemaakt en een zeer mooie, door Mieke Hendriks gemaakt, hebben we er bij geplaatst.

Op veel verzoek gaan we uitzoeken of het mogelijk is deze wandeling nog eens te maken in het voorjaar of zomer als ook de Moerbleek zelf te belopen zal zijn.

Graag tot een volgend keer!
De Gidsen José, Frans, Pieter en Martin