VNMH logo

Trekker in de Veldhoven
Trekker in de Veldhoven
Trekker in de Veldhoven
In december is de gemeenteraad akkoord gegaan met een uitgewerkt plan voor een omleidingsroute voor landbouwverkeer aan de westzijde van de kern Hilvarenbeek. Binnen de gemeentelijke Projectgeroep Landbouwverkeer, waarbij naast de VNMH ook andere belanghebbende partijen vertegenwoordigd waren, was hieraan voorafgaande een unaniem akkoord bereikt.

Toen de VNMH ter ore kwam dat enkele politieke partijen uit kostenoverwegingen wilden gaan morrelen aan voor haar essentiële eisen (ecologische bermen en een vrij liggend wandelpad), is er een pittige brief gestuurd naar het College en alle politieke partijen. Feit is dat er nu groen licht is gegeven op het unanieme akkoord inclusief onze voorwaarden. De VNMH zal tijdens de verdere uitwerking en concrete uitvoering een vinger aan de pols blijven houden.

De route loopt vanaf de Goirlesedijk via Biedonkpad, Broekstraatje, Groot Loo, Klein Loosedijk, Koelstraatje en Heistraat naar de Veldhoven. Deze route mag alleen bereden worden door landbouwverkeer.

 


Kaartje landbouwverkeer westrand Hilvarenbeek 2021
Kaartje landbouwverkeer westrand Hilvarenbeek 2021
Kaartje landbouwverkeer westrand Hilvarenbeek 2021