VNMH logo

Tuinbladsnijder voor haar nestgang (c) Pieter van Breugel
Tuinbladsnijder voor haar nestgang (c) Pieter van Breugel
Tuinbladsnijder voor haar nestgang (c) Pieter van Breugel
Donderdag 14 oktober organiseert Vereniging Natuur en Milieu een lezing over wilde bijen. Deze lezing zal gegeven worden door Pieter van Breugel in de Flierefluiter (Groot Loo 8) in Hilvarenbeek. Aanvangstijd 20.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

In ons land komen naast de bekende honingbij, meer dan driehonderd soorten bijen voor. We noemen ze wilde bijen, omdat ze hier inheems zijn, dus ‘in het wild’ voorko­men. De ruim twintig soorten hommels rekenen we ook tot onze wilde bijen. Zij vormen volken met vele dieren in één nest. De meeste inheemse bijen doen echter alles alleen en heten daarom solitaire bijen. Omdat ze ons niet steken en dus niet lastig zijn, zijn ze onbekend. Vele van deze soorten zijn gespeciali­seerd op bepaalde planten en worden sterk bedreigd door de negatieve invloed van de mens op de flora. De soorten zijn vaak genoemd naar hun uiterlijk of gedrag. Zo kunt u onder meer aantreffen: zandbijen, koekoeksbijen, metselbijen, masker­bijen, behangersbij­en, wolbijen, bloedbijen en zijdebijen.

Pieter van Breugel uit Veghel houdt zich al jaren bezig met het bestuderen van deze dieren en het aanbieden van nestgelegenheid en is auteur van enkele boeken over wilde bijen. Uit zijn eigen ervaring puttend en aan de hand van werkelijk unieke opnames, zal hij u een wonderlij­ke insectenwereld voortoveren, die u onmiddellijk zal verleiden om in uw eigen omgeving meer en beter te gaan kijken. Bijvoorbeeld in het Wilde Bijenreservaat in Hilvarenbeek

Door zijn enthousiaste verhaal zult u geïnspireerd en rijker huiswaarts keren in het besef dat ook in uw directe omgeving juweeltjes van dieren een wonderlijk leven leiden. Het loont dus werkelijk de moeite om naar de lezing te komen!

Deelname voor leden is gratis, niet-leden mogen een vrijwillige bijdrage geven.