VNMH logo

Burgemeester Evert Weys reikt het beeldje van de Natuurprijs 2020 uit aan Rien van Hoesel. Foto Hannie Houben
Burgemeester Evert Weys reikt het beeldje van de Natuurprijs 2020 uit aan Rien van Hoesel. Foto Hannie Houben
Burgemeester Evert Weys reikt het beeldje van de Natuurprijs 2020 uit aan Rien van Hoesel. Foto Hannie Houben

Aan Rien van Hoesel is tijdens de algemene ledenvergadering van de VNMH op 22 september de Natuurprijs 2020 toegekend. De prijs – een oorkonde en een beeldje gemaakt door Hennie Vester – werd uitgereikt door burgemeester Evert Weys. Die plechtigheid vond bij uitzondering een dag na de jaarvergadering plaats op het gemeentehuis omdat Rien van Hoesel op het moment suprême de bijeenkomst reeds had verlaten. 


Burgemeester Evert Weys sprak de volgende lofrede uit:

“Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Zonder hun belangloze inzet zouden heel wat voorzieningen verdwijnen. Dat geldt ook voor onze natuur. In Nederland zijn naar schatting 130.000 vrijwilligers met groene vingers en een groen hart. Zij leveren een bijdrage in landschapsonderhoud, voeren telllingen uit, doen onderzoek en maken de jeugd enthousiast. 

Ook de VNMH draait op tientallen vrijwilligers die, om maar eens wat te noemen, zich inzetten voor bescherming van vogels, excursies organiseren, meedenken over de energietransitie, plannen toetsen op hun gevolgen voor natuur en milieu, zich sterk maken voor de biodiversiteit, artikelen schrijven en niet in de laatste plaats activiteiten opzetten voor de jeugd. 

De Natuurprijs 2020 gaat dit jaar naar een vrijwilliger, maar deze prijs is tevens een eerbetoon aan alle mensen die zich betrokken voelen bij het rijke natuurschoon in onze gemeente. Er zijn dit jaar zeven personen voorgedragen die volgens de inzenders in aanmerking zouden komen voor de Natuurprijs. Voor de jury was het lastig kiezen, drie kandidaten waren aan elkaar gewaagd. Maar er kan er maar een de winnaar zijn. Op de persoon die dit jaar met de eer mag gaan strijken zijn volgens de jury de volgende karakteristieken van toepassing: betrouwbaar, betrokken, integer, behulpzaam en bescheiden. Al enkele decennia is de genomineerde op allerlei terreinen actief binnen de VNMH. De winnaar is Rien van Hoesel.

Werkgroepen

 • Hij is coördinator van de werkgroep Weidevogelbescherming.
  Hij verdeelt de werkzaamheden en werkt nieuwe leden in. Hij gaat bij boeren op de koffie om ze aan de keukentafel over te halen mee te werken aan bescherming van weidevogels. 
  De resultaten worden vastgelegd in een verslag, dat in het jaarverslag van ‘Vrijwillige Weide- en Akkervogelbescherming Noord-Brabant’ wordt geplaatst.
 • Elk voorjaar worden de patrijzenpaartjes in het buitengebied van Hilvarenbeek geïnventariseerd. De groep die deze inventarisatie uitvoert wordt door Rien gecoördineerd.
 • In het buitengebied van de gemeente Hilvarenbeek zijn in afgelopen jaren meer dan 150 nestkasten voor steen- en kerkuil geplaatst. Een groot deel van de kasten is door hem opgehangen. Daarna worden elk jaar de nestkasten op broedsel gecontroleerd en schoongemaakt.
  Om veilig bij hoog geplaatste uilenkasten te kunnen komen heeft hij de klimcursus van Brabants Landschap gevolgd.
 • Hij is vrijwel vanaf de start in 2003 betrokken bij de Natuurwerkgroep. Tijdens de wekelijkse werkzaamheden in het winterhalfjaar laat hij zelden verstek gaan. Hij beheert en onderhoudt het machinale gereedschap van de werkgroep zoals de bosmaaier en de motorzaag.
  Om gecertificeerd te kunnen zagen, heeft hij een speciale cursus gevolgd.
 • Om van de stadsduiven in de kerktoren af te komen is in 2008 op de kerktoren van Hilvarenbeek een nestkast voor slechtvalken geplaatst. Ook hier heeft hij vanaf het begin zijn steentje bij gedragen door enkele keren per jaar de toren te beklimmen om de nestkast te controleren en de omgang te ontdoen van prooiresten om verstopping van afvoer van regenwater tegen te gaan.
 • En last but not least, hij zet zich in voor de jeugd en begeleidt leerlingen van de plaatselijke basisscholen tijdens binnen- en buitenlessen. 

Met overtuiging roept het bestuur van de VNMH Rien van Hoesel uit tot winnaar van de Natuurprijs 2020!"