Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Inwoners van de gemeente Hilvarenbeek kunnen in het bezit komen van maximaal drie bomen om in hun tuin te plaatsen. Deze bomen worden door de VNMH gratis verstrekt in het kader van 'Plan Boom'. Dat is een actie om in heel Brabant een miljoen bomen te planten. Daarmee verkleinen we onze CO2-uitstoot en wordt onze leefomgeving groener, frisser, gezonder én het is goed voor de biodiversiteit. 

'Plan Boom' is een initiatief van de Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en IVN Brabant, de VNMH sluit zich daar bij aan. Op zaterdag 27 november deelt  de VNMH gratis boompjes uit aan geïnteresseerde bewoners van de zes kernen. Dankzij 'Plan Boom' kan de VNMH vijfhonderd een- of tweejarige bomen uitdelen. Het is de bedoeling dat die bomen een plek krijgen in de tuin, dus de actie is niet gericht op bewoners in het buitengebied. Het is overigens nog niet bekend om wat voor soort bomen het gaat. 

 

Provincie

De provincie Noord-Brabant wil dat er tot 2030 ongeveer veertig miljoen bomen geplant gaan worden. Dat staat gelijk aan 13.000 hectare bos waardoor het totale oppervlakte aan bos in Brabant groeit tot ongeveer 83.000 hectare. Met de uitbreiding van de bossen kan onder meer de hoeveel CO2 in de lucht worden teruggedrongen. De actie 'Plan Boom' draagt eraan bij om dat doel te realiseren. 

Ga aan de praat met de buren, en spreek samen af hoe je de buurt en eigen tuin gaat vergroenen. Per gezin kun je 1, 2 of 3 bomen aanvragen. Aanvragen kan tot en met 30 oktober 2021 door het sturen van een mail naar .

Vermeld in de mail de volgende gegevens:

  • Gewenst aantal bomen (1, 2 of 3)
  • Naam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer en/of Mobiele nummer

We houden u daarna op de hoogte van de verdere gang van zaken.

Plan Boom is een project van Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie en IVN Brabant en wordt mede mogelijk gemaakt door steun van de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

 

Plan Boom