Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Ook dit jaar heeft Martin van Mol, voor VNMH, een Derde-kerstdag-wandeling uitgezet. Bosgebied “Het Stuk” is deze keer gekozen. Maar dit jaar staan er helaas geen VNMH-gidsen klaar om u het gebied te duiden.

De wandeling kunt u doen op eigen gelegenheid, in uw “eigen bubbel”, rekening houden met de Coronavoorschriften. Dat kan op derde kerstdag, maar spreiding is gewenst. Kies een geschikt moment tussen nu en bijvoorbeeld 3 januari 2021.

De wandeling start vanaf hondensport terrein Vios, Emmerseweg 22, Haghorst:

Startpunt wandelingStartpunt wandelingDownload hier het kaartje met de route.

Wandeling vanaf abri midden op hondensport terrein Vios (onderaan kaart)Wandeling vanaf abri midden op hondensport terrein Vios (onderaan kaart)


Het Stuk

Het bosgebied 'Het Stuk' heeft een oppervlakte van circa 143 ha en wordt gekenmerkt door een heideontginningsbos met een hoog aandeel naaldhout van voornamelijk Grove den, Corsicaanse-den, Oostenrijkse-den en Weymouth den, nemen samen ruim 15% van het bosoppervlak in beslag. Japanse lariks, Fijnspar, Sitkaspar, Douglasspar, Reuzenzilverden en Westerse hemlockspar zijn samen goed voor nog eens ca. 20% van het bosoppervlak. Ca 8% wordt ingenomen door inheems loofhout en 2% door open vlaktes.
Het Stuk is een dennenbos met de status van een productiebos. Tot ca 1900 was het Stuk onderdeel van de uitgestrekte Beersche Heide. Door de ontdekking en toepassing van kunstmest verloor de heide haar belangrijkste functie als mestleverancier en werden deze in ras tempo omgevormd tot landbouwgebieden en naaldbossen. Evenzo gold dat lot voor de uitgestrekte Beersche Heide. Het wegenpatroon in het bos is conform de bos-technische eisen die bij een productiebos horen. In Het Stuk liggen minstens twee voormalige stortplaatsen. Deze plekken zijn afgedekt met zand en toentertijd ingeplant met loofboomsoorten (vooral Es).

Onder de oorspronkelijk op de heide aangeplante bomen is  een struiklaag ontstaan van o.a. Vuilboom, Lijsterbes, Amerikaanse vogelkers en Ruwe berk. Tot 1995 zijn hele vlakken tegelijkertijd verjongd, door veelal weer aanplant van den. Na 1995 werden meer andere boomsoorten aangeplant, maar nog steeds is Grove den in het bos de belangrijkste boomsoort. De laatste jaren is men in Het Stuk in de oudere opstanden met Grove den begonnen met het creëren van verjongingsgaten. In deze verjongingsgaten vindt eerste verjonging van Grove den plaats. In de bermen van de zandwegen is tijdens de eerste aanleg vaak Ruwe berk aangeplant. De meeste berken zijn oud en bieden daardoor nestgelegenheid voor spechtensoorten en andere holtebroeders.
Op rustige momenten kun je een ree aantreffen. Midden in het bos bevinden zich open percelen, namelijk twee percelen die tot 2011 een agrarische bestemming hadden (maïs- en aardappelteelt), het derde perceel was weiland, dat in de loop van tijd door grove dennen is gekoloniseerd. De twee voormalige landbouwpercelen worden nu als kruiden- en structuurrijk grasland beheerd door het Brabants Landschap. In 2009 heeft de Natuurwerkgroep van VNMH, in overleg met de gemeente, in het derde terrein veel grove dennen gekapt, met de bedoeling om daar een nachtzwaluwbiotoop te creëren. Het Stuk heeft naast de houtproductie, ook een recreatieve functie, met een aangelegde trimbaan

(samenvatting uit inventarisatieverslag Vogelwerkgroep Midden Brabant, Peer Busink)