Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Cover Egelsporen zomer 2020Cover Egelsporen zomer 2020
De zomereditie van Egelsporen is verschenen, het kleurrijke ledenblad van de VNMH. Maar ook interessant voor niet-leden. Wat valt er allemaal te lezen in dit magazine?


Voorzitter Cor Luijsterburg gaat in op de gevolgen van de corona lockdown voor onze leefwijze. Bioloog Maarten Mandos legt met veel passie uit waarom hij een zwak heeft voor wilde planten. Zijn ouders - beiden kunstenaar - waren een inspiratiebron. Jan Smulders filosofeert in zijn column onder de titel Coronatuur over deze bijzondere tijd. Boswachter Paul Meulemans legt uit waarom de Cucujus cinneraberinus - beter bekend als de vermiljoenkever - een welkome gast is.

Peer Busink beschouwt de ontwikkeling van de vogelstand in natuurgebied De Hilver, en hij zoomt in het bijzonder in op de bedreigde grutto. Emmanuel Naaijkens laat in een column zijn gedachten gaan over de lessen die we kunnen trekken uit onze energievoorziening. Ook schreef hij een analyse over Landgoed De Utrecht als beleggingsobject. En voor de jeugd is er weer het katern Natuur Avonturiers.