Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

De Reusel in de zomer van 2018. Foto: Emmanuel NaaijkensDe Reusel in de zomer van 2018. Foto: Emmanuel Naaijkens
Het Waterschap De Dommel heeft per 30 april 2020 een verbod ingesteld om nog water op te pompen uit de riviertjes met de naam de Leij, zoals Poppelse Leij en Rovertse Leij. Dit heeft alles te maken met de gevolgen van de langdurige droogte. Op 1 maart is een vergelijkbaar verbod ingevoerd voor het stroomgebied van de Reusel.

Volgens het waterschap is er sinds half maart weinig tot geen regen gevallen in het Dommelgebied. “De waterpeilen in onze sloten en beken reageren sterk op dit gebrek aan regen. Door de lage waterstanden kan er schade ontstaan aan oevers en is er kans op sterfte van dieren en planten in sloten en beken”, aldus De Dommel in een persbericht.  Met het instellen van het onttrekkingsverbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil zoveel mogelijk voorkomen. Zodra de omstandigheden dit toelaten, wordt het verbod ingetrokken. De maatregel voor o.a. het stroomgebied van de Reusel loopt tot 1 oktober. 

Het verbod geldt voor vaste onttrekkingsinstallaties en voor mobiele installaties, zoals zuigwagens en giertonnen. En heeft betrekking op alle beken en sloten in de genoemde stroomgebieden, maar ook bijvoorbeeld visvijvers en vennen. Alleen het laten drinken van vee en het bestrijden van brand met oppervlaktewater is wel toegestaan. Waterschap De Dommel zegt controle uit te voeren op de naleving van het verbod om oppervlaktewater te onttrekken.

Kostbaar grondwater

Tot half maart regende het veel en was het waterpeil in de Leij bij Roovert hoog. Foto: Ton de JongTot half maart regende het veel en was het waterpeil in de Leij bij Roovert hoog. Foto: Ton de Jong
De Brabantse Milieufederatie vindt dat een verbod op het gebruik van oppervlaktewater door de landbouw niet ver genoeg gaat. Ook het oppompen van grondwater om bijvoorbeeld gewassen te besproeien moet volgens de BMF aan banden worden gelegd. 

Als er opnieuw een droge zomer komt, heeft dat weer grote gevolgen voor de natuur. Toch komen de Brabantse waterschappen niet met een tijdelijk beregeningsverbod in de provincie. Agrariërs kunnen dit voorjaar en deze zomer zonder beperkingen grasland beregenen met kostbaar grondwater, aldus de BMF.
 

Een duurzamer waterbeheer is nodig om de Brabantse natuur te beschermen tegen de droogte. “Het water in poelen, vennen en beken is in veel natuurgebieden nog niet aangevuld of is zelfs alweer aan het dalen. Extra maatregelen om de natuur en de Brabantse biodiversiteit te beschermen zijn nu dan ook hard nodig. Door de minimale grondwaterstanden zijn er geen waterbuffers opgebouwd. Vissen, insecten en andere dieren, die van dit water afhankelijk zijn, zijn erg kwetsbaar.”

 

> Lees het bericht van de BMF