Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Peer Busink met rechts Femke Dingemans en links Corine. Foto Kees van KemenadePeer Busink met rechts Femke Dingemans en links Corine. Foto Kees van Kemenade
Elk jaar reikt de Vereniging Natuur & Milieu Hilvarenbeek e.o. de Natuurprijs uit. Dit jaar werd tijdens de samenkomst (29 januari) in De Flierefluiter een van hun eigen leden in het zonnetje gezet. Peer Busink maakt zich al sinds mensenheugenis op velerlei terrein onmisbaar voor de instandhouding en waar mogelijk verbetering van de natuurlijke omgeving in onze gemeente.
Hij kreeg de Natuurprijs 2019 uit handen van de directeur van de Brabantse Milieu Federatie, Femke Dingemans.door Kees van Kemenade

“Natuurlijk ben ik er erg blij mee! Het voelt als een erkenning voor het vele werk dat ik, en met mij veel andere vrijwilligers, uitvoeren voor de natuur rondom ons. Je kunt wel veel ideeën hebben, maar je hebt mensen nodig om die ook  in de praktijk te kunnen brengen. Dus eigenlijk is die Natuurprijs ook voor hen.” Aldus de winnaar Peer Busink, die zonder twijfel een enorme kennis bezit op een breed vlak. Niet een expert van bijvoorbeeld varens of kiezelwieren, maar een generalist die zijn kennis ook nog eens gedreven kan uitdragen.

Eentje ook die anderen weet te stimuleren en die goede connecties heeft met tal van instellingen en overheden. Vooral de gemeente Hilvarenbeek maakt graag gebruik van zijn expertise als het gaat over het ecologisch verantwoorde beheer van onze natuur. Hilvarenbeek is een mooi en groen dorp, al kan daar nog veel aan verbeteren en dat danken wij vooral aan Peer Busink en de vrijwilligers binnen de vereniging.

Breed inzetbaar

Speciaal voor de prijsuitreiking was Femke Dingemans naar Hilvarenbeek gekomen. Zij las het, sterk bekorte, juryrapport voor, want het is schier onmogelijk om alles te benoemen waar de laureaat zijn energie in heeft gestopt. Initiatiefnemer voor uiteenlopende projecten, zoals de oprichting van een natuurwerkgroep die in natuurgebieden de handen uit de mouwen steekt, bouwen van een uitkijktoren nabij het Wilhelminakanaal om vogels in hun biotoop te kunnen observeren, een vleermuiskelder op Turkaa, een ijsvogelwand, ook daar. Hij beschermt de gier- en de oeverzwaluw, was betrokken bij de Werkgroep Roofvogels, actief in de Vogelwerkgroep Midden-Brabant. Een tijd lang bestuurslid van de VNMH, en voormalig voorzitter van het Biodiversiteitsteam.

Hij maakte voor natuur en milieu deel uit van de landinrichtingscommissie van De Hilver. Peer Busink wil zijn kennis ook graag delen met anderen om zo het grote goed te kunnen dienen. Samenstellen van het verenigingsblad Egelsporen, excursies naar natuurgebieden, het geven van cursussen en lezingen. Veel natuurliefhebber hebben in de voorbije jaren van zijn liefde voor de natuur en de gave om dat ook uit te kunnen dragen, geprofiteerd. Het valt te hopen dat de winnaar van de Natuurprijs dat nog lang kan blijven doen. De Beekse natuur kan er alleen maar van profiteren.

Groene bijdrage

Het is niet steeds zo dat een lid van de VNMH de prijs krijgt uitgereikt, vertelt voorzitter Cor Luijsterburg. Hij leidt een vereniging die nog steeds groeit en die inmiddels naar de driehonderd leden toe gaat, inclusief een bloeiende jongerenafdeling. De prijs is door de VNMH in het leven geroepen met een duidelijk doel. “Nu is het Peer Busink, maar wij hebben ook veel anderen op deze manier geëerd. Je moet het zien als een stimulans voor de mensen die vrijwillig belangrijk werk doen voor de instandhouding van onze natuur. En natuurlijk ook voor de kwalitatieve vooruitgang ervan, want daaraan werken wij ook. Inmiddels hebben wij zo’n zeventig actieve vrijwilligers."

"Zonder die mensen gaat het alleen maar achteruit. Binnen onze vereniging hebben wij dit georganiseerd met werkgroepen die bijvoorbeeld weidevogels of uilen beschermen. Die natuurterreinen onderhouden of zich bezig houden met de energietransitie. Anderen houden een oog op de besluitvorming door verschillende overheden. Het is nodig dat men regelmatig een weerwoord geeft bij bepaalde beslissingen.” Zo dragen de VNMH en hun Natuurprijs bij aan een mooier en vooral groenere gemeente. 

[Geplaatst in De Hilverbode, 6 februari 2020]