Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Wim van de Donk

De provincie Noord-Brabant houdt vast aan haar plan om 185 eiken langs de N395 (weg van Diessen naar Middelbeers) te kappen. Dat blijkt uit antwoord op vragen die gesteld zijn door de Provinciale Statenfractie van de Partij voor de Dieren.

 

Het belangrijkste argument voor de provincie is de verkeersveiligheid en de conditie van een deel van de bomen. Bovendien wordt de kap in de ogen van de provincie voldoende gecompenseerd door herplant van een deel van de bomen langs de weg, en een deel in de ecologische verbindingszone in Haghorst. In het antwoord op vragen van de Partij van de Dieren weerspreekt de provincie dat het college van B. en W. van Hilvarenbeek in een eerder stadium tegen de kap was. De gemeente Hilvarenbeek is degene die de kapvergunning moet verstrekken. 

In het antwoord van Geputeerde Staten, ondertekend door Commissaris van de Koning Wim van de Donk, staat ook dat er overleg heeft plaatsgevonden met lokale belangenorganisaties, maar dorpscoöperatie Wij-wel zegt dat ze voor een voldongen feit is geplaatst. Van echt overleg was geen sprake.

Lees hier de antwoorden van Gedeputeerde Staten. 

Lees hier het standpunt van de VNMH en andere organisaties

 

Portret Wim van de Donk. Foto Vincent van den Hoogen