Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Peer Busink steekt veel van zijn energie in de bescherming van de natuur in onze omgevingPeer Busink steekt veel van zijn energie in de bescherming van de natuur in onze omgeving
De ransuil, de steenuil en de kerkuil zijn bedreigde vogelsoorten. Als wij ze niet een steuntje in de rug geven, dreigen deze fraaie en vooral ook nuttige vogels volledig te verdwijnen. Je hebt dan mensen nodig, zoals Peer Busink uit Biest-Houtakker, die iets dóén. Voor zijn werk om de uilenstand in Brabant te behouden werd Peer Busink op woensdag 18 april door het bestuur van Brabants landschap uitgeroepen tot Provinciaal Uilenbeschermer van het Jaar 2018.

Door Kees van Kemenade


“Ik had het niet verwacht. Elk jaar komt een groot deel van de ongeveer zeshonderd uilenbeschermers die onze provincie rijk is bijeen, ditmaal in Vught. Een volle zaal en dan word jij naar voren geroepen. Natuurlijk ben ik er erg blij mee, temeer omdat het ons werk weer eens onder de aandacht van het publiek brengt.”

Op de oorkonde vermeldde de jury het vele werk dat Peer Busink nog steeds verricht: altijd in het veld om te tellen en te inventariseren. Daar hoort dan weer bij het geven van adviezen aan natuurorganisaties. Het starten van projecten, niet alleen voor uilen, maar ook voor de gierzwaluw, de vleermuis en de ijsvogel. Als onderwijzer van huis uit weet hij als geen ander mensen te motiveren om zich in te zetten voor de natuurbescherming. En ook bestuurlijk is hij actief geweest, zoals voorzitter van regionale vogelwerkgroepen.

“Mijn werk als coördinator van de Uilenwerkgroep Hilvarenbeek e.o. heb ik inmiddels over gedragen aan Dis van der Put. Er zijn zoveel zaken in de natuur die om aandacht vragen.”  Wie zich begeeft in het fraaie buitengebied van onze gemeente kan Peer Busink tegen komen, altijd bereid om uitleg te geven over de fenomenale wonderen van de natuur om ons heen. 

Nestkasten nodig

Nederland kent een aantal uilensoorten. De bosuil is behoorlijk algemeen, maar de ransuil, de kerkuil en de steenuil staan op de rode lijst van bedreigde soorten. De kans dat je er eentje ziet is niet zo groot, want zij houden zich overdag schuil en komen pas bij het vallen van de avond in actie. Dat is vanaf begin maart, want vanaf dan begint de broedperiode.

“Dat mysterieuze heeft mij altijd aangetrokken. Je hoort ze vaker dan dat jij ze ziet. Van die uilenroep krijg ik koude rillingen over mijn lijf. Het zijn ook mooie vogels, zeker de steenuil is aandoenlijk: een kleine vogel met grote ogen. Daarmee jaagt hij op muizen, maar ook op kevers en larven. Het zijn nuttige dieren, vooral de kerkuil die door de boeren als bondgenoot wordt gezien om muizenplagen te voorkomen.”

Schrikbarend

Aan het begin van deze eeuw was de uilenpopulatie schrikbarend teruggelopen. Een van de redenen was het gebrek aan nestelmogelijkheden, nu oude schuren werden vervangen door moderne stallen zonder hoekjes en nissen om een nest te bouwen. “In 2002 zijn wij toen begonnen met het ontwerpen en bouwen van speciale nestkasten. Dat werden grote langwerpige kasten met voor de steenuil een sluis erin. Die dient om vooral kauwen buiten te houden. Voor de kerkuil ontwikkelden wij ook een grote kast met een vlieggat. Boeren kunnen die plaatsen in hun stal om zo deze soort te beschermen en om muizen te verdelgen op een natuurlijke wijze.”  Zo kan de mens een vogelsoort die door onze activiteiten veel nadeel heeft opgelopen, toch nog de steun geven die nodig is voor het voortbestaan.

 

[Dit artikel is eerder geplaatst in De Hilverbode]