Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Stichting Annetje van Puijenbroek heeft belangrijk bijgedragen aan het Natuur Milieu en Educatie NME programma ’t Turkaa. De Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek VNMH is met het beschikbare materiaal en lokale vrijwillige gidsen aan de slag gegaan en heeft voor groep 1 tot en met 8 een NME programma ontwikkeld. Bs Willibrordus te Diessen gaat nu elke jaar per groep, een middag, naar natuurgebied ’t Turkaa, en wel met hulp van de vrijwillige gidsen. De leerlingen van bs Willibrordus beleven de natuur aan de hand van de ontwikkelde programma’s.


Stichting Annetje van Puijenbroek juicht het toe dat kinderen de natuur beleven. Het zou geweldig zijn als alle basisscholen met de leerlingen de natuur in gaan. Wat is daarvoor nodig:

  • Basisscholen die bereid zijn met de leerlingen de natuur in te gaan;
  • Aanpassen van NME materiaal aan de betreffende basisschool en aan het bos/beek/ven wat de basisschool kiest voor haar NME projecten;
  • Beschikbare materialen zoals zoekkaarten, schepnetten, loeppotjes, meetlinten, hoogtemeters en dergelijke
  • Beschikbaar zijn van gidsen.

Stichting Annetje van Puijenbroek heeft de VNMH bereid gevonden de bestaande NME-pakketten aan te passen voor geïnteresseerde basisscholen, als ook te zorgen voor aanschaf van geschikte materialen en voor scholing van vrijwillige gidsen.

Stichting Annetje van Puijenbroek heeft een eenmalig budget beschikbaar gesteld voor basisscholen die geïnteresseerd zijn en wel voor de aanschaf van materialen, als ook voor scholing van vrijwillige gidsen.

Van basisscholen wordt verwacht dat ze op zoek gaan naar vrijwillige gidsen. Ouders, grootouders die bereid zijn een middag met leerlingen het NME-programma in de natuur uit te voeren. Elke groep gaat 1 middag per schooljaar de natuur in. De inzet is te overzien.

Ga toch gidsen als (groot)ouder

De VNMH juicht het toe dat kinderen de natuur beleven. Het zou geweldig zijn als alle basisscholen met de leerlingen de natuur in gaan. Wat is daarvoor nodig:

  1. Basisscholen die bereid zijn met de leerlingen de natuur in te gaan;
  2. Aanpassen van NME materiaal aan de betreffende basisschool en aan het bos/beek/ven wat de basisschool kiest voor haar NME projecten;
  3. Beschikbare materialen zoals zoekkaarten, schepnetten, loeppotjes, meetlinten, hoogtemeters en dergelijke;
  4. Beschikbaar zijn van gidsen;
  5. Opleiden van gidsen middels een IVN natuuroudercursus.

De VNMH werkt nauw samen met Stichting Annetje van Puijenbroek en heeft bovenstaand voorstel bij de basisscholen neergelegd. Punt 1 is aan de basisscholen. Punt 3 is aan Stichting Annetje. Punt 2 en 5 is aan de VNMH.
Voor punt 4 rekenen we op u.

Hoe omvangrijk is deze gidsklus. Nemen we bs Willibrordus te Diessen als voorbeeld: de VNMH is daar met het beschikbare materiaal en lokale vrijwillige gidsen aan de slag gegaan en heeft voor groep 1 tot en met 8 een NME-programma ontwikkeld. Bs Willibrordus te Diessen gaat nu elke jaar per groep, een middag naar natuurgebied ’t Turkaa. Er zijn 11 groepen, dus 11 middagen, plus 11 middagen voorbereiding, samen aan te pakken met 6 vrijwilligers.

Meld je aan bij Martin van Mol op Heb je nog twijfels, laat het weten, dan spreken we de mogelijkheden door.