Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Het plein van BS De Vlinderakker in Biest-HoutakkerHet plein van BS De Vlinderakker in Biest-Houtakker

De Beekse basisscholen kunnen, als ze dat willen, hun schoolpleinen een stuk groener maken. Dat kan met subsidie van de provincie Noord-Brabant en andere instellingen. In 2018 kunnen vijftig aanvragen gehonoreerd worden, dus haast is geboden. In Brabant staan ongeveer negenhonderd scholen.

Stoeptegels eruit; gras, bomen, struiken, bloemen en groenten erin. Dat is wat de provincie, de vier Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijk programma Jong Leren Eten graag zien dat er gaat gebeuren.

Zij willen zo veel mogelijk Brabantse scholen en gemeenten enthousiast krijgen voor dit idee. Groene ‘schoolpleinen van de toekomst’ hebben verschillende voordelen: ze zijn gezond, aantrekkelijk en leerzaam, bevorderen de biodiversiteit, leveren een bijdrage aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving en het kunnen zo plekken worden waar kinderen, ouders en buurtgenoten ook na schooltijd nog graag zijn. Onderzoek wijst uit dat kinderen op ‘groene scholen’ ook minder pestgedrag vertonen.

> Meer informatie op de site van de Provincie