VNMH logo

Binnenkort kunnen gemeenten een zogeheten stresstest uitvoeren om na te gaan of ze wel voldoende klimaatbestendig zijn. De website Binnenlands Bestuur meldt op 3 januari 2018 dat onlangs de eerste versie voor zo’n test is opgeleverd.

De aanpak van de gevolgen van het veranderende klimaat op gemeentelijk niveau is in bestuurlijk Nederland een ‘hot item’. Daarvoor is onder meer het nationaal Deltaprogramma opgezet, onder leiding van topambtenaar Wim Kuijken de rol heeft van deltacommissaris. In het collegeprogramma 2014 – 2018 van Hilvarenbeek kwam het woord klimaat niet voor, maar dat zal in het nieuwe akkoord dat na de verkiezingen van 21 maart a.s. wordt afgesloten niet kunnen ontbreken.

Volgens het Deltaprogramma 2018, dat afgelopen september is gepresenteerd, moeten alle Nederlandse gemeenten uiterlijk in 2019 een stresstest hebben uitgevoerd. Die test moet uitwijzen of de gemeenten bestand zijn tegen toekomstige weerextremen. Zoals hevige neerslag in korte tijd.

Volgens nationaal deltacommissaris Kuijken verdient het, gezien de omvang van het vraagstuk, aanbeveling dat er binnen een gemeente een lokale deltacommissaris of klimaatregisseur wordt aangesteld.

 

Bestuurdomeinen

‘De gevolgen van het veranderende klimaat strekken uit over verschillende bestuursdomeinen’, stelde Kuijken eerder tegenover Binnenlands Bestuur. ‘Het gaat niet alleen om aanpassingen in leidingen en riolering, maar je zult als gemeente je hele infrastructuur erop moeten nalopen en vervolgens ingrepen moeten plegen in de openbare ruimte’. Volgens Binnenlands Bestuur sloot de deltacommissaris niet uit dat gemeenten (en waterschappen) om volledig ‘klimaatrobuust’ te worden lokale heffingen moeten verhogen.

Eerder werd al de suggestie gedaan om een klimaatwethouder aan te stellen.

[Bron: o.a. Binnenlands Bestuur]