VNMH logo

Afgelopen zomer was de waterloop aan de rand van de Elstakkers even in het nieuws. Buurtbewoners vertelden tegen het Brabants Dagblad dat ze zich zorgen maakten over het droogvallen van de poel. De gemeente kwam met een geruststellende reactie, het zal volgend jaar niet meer gebeuren omdat dan al het regenwater uit de wijk op die waterberging geloosd wordt.  

Maar verdroging is in zijn algemeenheid natuurlijk wel een probleem. Vanessa Mommers van de Brabantse Milieufederatie (BMF) schrijft erover op de website van deze organisatie. ‘Er is sprake van verdroging als er per saldo meer water aan een gebied wordt onttrokken dan er op natuurlijke wijze wordt aangevuld. Van aanvulling op ‘natuurlijke wijze’ is sprake via regenwater dat in de bodem kan trekken en via kwel. Kwel is grondwater dat onder druk omhoog stroomt en aan de oppervlakte uit de bodem komt’.  De verdroging van delen van Brabant heeft twee belangrijke oorzaken: we voeren te veel water af en de kwel in veel gebieden is afgenomen, schrijft Mommers.

In het verleden werd er naar de ruilverkavelingen gewezen als boosdoeners, in combinatie met boeren die grondwater oppompten om de gewassen te besproeien. Maar ook de burgers dragen aan de verdroging bij door hun eigen tuintje steeds meer in het hard te leggen. Regenwater krijgt daardoor niet de kans om ter plekke in de bodem te zakken en zo het grondwater aan te vullen, aldus Mommers. Met andere woorden, wij kunnen als burgers een steentje bijdragen in het tegengaan van de verdroging…door minder stenen te gebruiken!

Lees meer over dit onderwerp op de site van de BMF

[Eerder gepubliceerd in Egelsporen]