Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

In de buurgemeente Reusel-De Mierden merkt bijna de helft van de inwoners de geuroverlast die het gevolg is van de veehouderij. Dat is een van de uitkomsten van het belevingsonderzoek dat door GGD Brabant-Zuidoost is uitgevoerd in opdracht van de gemeente.

Maar niet al de mensen die de geuroverlast ervaren heeft daar grote problemen mee; hun dagelijks leven wordt er niet door beinvloed. Een op de vijf inwoners vindt echter de geur die de veehouderij verspreidt wel (zeer) hinderlijk. Zij spreken over de noodzaak om de ramen dicht te houden, voelen zich geprikkeld, hebben lichamelijke klachten of slapen slecht.

Het belevingsonderzoek van de GGD betreft een zogeheten nulmeting. Het onderzoek wordt komende jaren herhaald zodat de resultaten over een langere periode kunnen worden vergeleken. In de gemeente woedt, net als in Hilvarenbeek, al langere een debat over de ruim aanwezige veehouderij en of die van invloed is op de volksgezondheid.

Ongeveer de helft van de inwoners deed aan de enquete mee, en zij gaven gemiddeld een 7,7 voor de tevredenheid over hun woonomgeving. Uit de stellingen die de deelnemers aan de enquete kregen voorgelegd blijkt dat ruim tachtig procent vindt dat de agrarische sector bij Reusel-De Mierden hoort. Bijna evenveel deelnemers onderschrijven de stelling dat ‘het type en de schaal van het agrarische bedrijf moet passen bij de locatie in de gemeente, groei is niet altijd mogelijk’.

Daarentegen is er weinig vertrouwen bij de inwoners dat de gemeente de goede maatregelen met betrekking tot de toekomst van de dierhouderij in de gemeente.

Het volledige onderzoek is hier te lezen

https://www.reuseldemierden.nl/inwoners-en-ondernemers/meer-over-het-belevingsonderzoek_43211/