Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Hebben de veestallen in De Kempen door de uitstoot van ammoniak en fijnstoffen een negatieve invloed op de gezondheid van de burgers? Deze actuele vraag staat centraal op een mini-symposium dat plaatsvindt op woensdag 1 november in cultureel centrum Elckerlyc, aanvang 20.00 uur. Inleider is voormalig GGD-arts dr. Jos van de Sande. Bij het debat is iedereen welkom.

Het mini-symposium is een initiatief van de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o. (VNMH), die dit jaar het 25-jarig bestaan viert. Hilvarenbeek ligt in een streek met de grootste veedichtheid van Europa. In de afgelopen tien jaar is de veestapel in Brabant bovendien zeer sterk gegroeid. Dat heeft mede voeding gegeven aan een verheviging van het publieke debat over de toekomst van de intensieve veehouderij in Brabant.

Vooral sinds de uitbraak van de Q-koorts in 2007, die naar schatting 25 levens eiste en duizenden mensen chronisch ziek maakte, staat het onderwerp op de agenda. Dat is mede te danken aan de inzet van Jos van de Sande die er als GGD-arts de aandacht op vestigde dat het hier niet ging om een op zichzelf staand incident. Dat het inmiddels als een ernstig vraagstuk wordt beschouwd blijkt ook het feit dat het nieuwe kabinet miljoenen uittrekt om het terugdringen van het aantal stallen in Brabant aan te pakken.

Forumdiscussie

Op het mini-symposium geeft dr. Van de Sande met een inleiding een voorzet voor de aansluitende forumdiscussie. In het forum hebben behalve de arts ook zitting Janus Scheepers (voorzitter ZLTO Midden-Brabant) en Marco van Liere (bio-boer uit Esbeek). Plaatselijke politieke partijen, artsen, boeren en milieuorganisaties zijn uitgenodigd om hun standpunt toe te lichten. De avond wordt geleid door Michel Jehae, onder meer bekend als voorzitter van het Milieucafé in Tilburg.

De VNMH hoopt met dit mini-symposium een discussie op gang te brengen over de relatie tussen de intensieve veehouderijen en de volksgezondheid in de gemeente Hilvarenbeek. Buurgemeenten als Oirschot en Reusel werken al aan grootschalige interventies en er worden onderzoeken gedaan naar de beleving van burgers en naar de aantallen dieren in het gebied. Het is duidelijk dat er grote belangen op het spel staan, zowel voor de agrarische ondernemers als voor de bevolking. Om die tegenstellingen op te lossen is een gesprek tussen alle betrokkenen (bewoners, ondernemers, politici en milieuorganisaties) een eerste stap.

 

Stal breed