Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

In maart volgend jaar zijn er ook in Hilvarenbeek verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Wat er in de programma’s komt te staan is nog niet bekend, maar naar we mogen hopen is er ruim aandacht voor natuur en milieu. Kees Jan de Vet, dijkgraaf bij waterschap de Brabantse Delta, houdt een pleidooi voor het aanstellen van een klimaatwethouder in de nieuwe colleges van B. en W.

Hij komt met deze suggestie in een interview in een recente uitgave van het blad Binnenlands Bestuur. Zijn stelling is dat het klimaat het grootste bestuurlijke vraagstuk van Nederland is. Kees Jan de Vet (CDA) is per 1 september de hoogste baas van de Brabantse Delta. Daarvoor was hij directeur bij de vereniging Nederlandse gemeenten (VNG).

Het werkgebied van dit waterschap omvat het deel van de provincie Noord-Brabant dat ligt ten westen van de lijn Waalwijk/Baarle-Nassau. Een deel van Goirle valt nog onder dit waterschap, Hilvarenbeek behoort tot waterschap De Dommel.

In het interview zegt dijkgraaf De Vet onder meer dat de klimaatwethouder op moet trekken met provincie en waterschap om het tempo erin te brengen in de aanpak van problemen die het gevolg zijn van klimaatverandering.

“De nieuwe Omgevingswet, die pas over een paar jaar in werking treedt, zou daarbij een inhoudelijke drager moeten krijgen in de vorm van het klimaat. Neem een klimaattoets op in de Omgevingswet. Daardoor ontstaat urgentie en samenhang. Als je de klimaateffecten scherp naar boven haalt, dan kun je ze ook programmeren en ga je innoveren. Nu is het energievraagstuk opgeknipt”, aldus De Vet in het interview.

Lees meer bij Binnenlands Bestuur