Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Op donderdag 28 september geeft Petra van der Wiel een lezing over wilde planten in West-Brabant. De avond vindt plaats in de Flierefluiter en begint om 20.00 uur.

Petra is lid van de KNNV (vereniging voor veldbiologie) Roosendaal en actief bij de mossen- en plantenwerkgroep. Daarnaast coördineert ze voor FLORON het vrijwillige plantenonderzoek in West-Brabant.

Haar grote passie is het kijken wat er aan wilde planten te vinden is in West-Brabant. Daarnaast vindt Petra het leuk om te kijken wat je nog meer in de vegetatie tegenkomt aan beestjes en mossen.
Petra’s onderzoek omvat een groot gebied: ze kijkt van de Schelde-Rijnverbinding tot aan de rand van Breda en vanaf de Belgische grens tot de zuidrand van de Hoekse Waard. In dit deel van Noord-Brabant zijn diverse biotopen te vinden waar je wilde planten kunt zoeken.

Ten noorden van de lijn Bergen op Zoom – Roosendaal - Etten Leur - Breda vind je kleipolders, waarbij nog enkele kreekrestanten en dijken interessante soorten geven als Moerasmelkdistel, Zwanenbloem, Aardakker en Kattendoorn.
Ten zuiden van deze lijn vind je zandgronden met heide- en vengebieden. Op de droge heidevelden groeit Stekelbrem, Borstelgras en Heidespurrie en bij de vennen Bruine Snavelbies, Kleine Zonnedauw en Moeraswolfsklauw. In het westen en noordwesten ligt het voormalige zoutgetijdengebied waar in sommige gebieden door verzoeting Rode Ogentroost, Rietorchis en Parnassia voorkomen.

Komend vanuit Zeeland kijk je tegen de steile rand van de Brabantse Wal aan. Langs de rand hiervan, en op de overgang van klei naar zand kwelgebieden (Naad van Brabant), vind je o.a. Klimopwaterranonkel, Stomp Fonteinkruid en Waterviolier. De dorpen en steden laten hun eigen dorps- en stadflora zien waarbij in Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur diverse leuke grasjes zijn opgedoken: Stijf Hardgras, Baardgras, Kransgras en Hazenstaart.

Kortom, het wordt een interessante avond waarin de passie voor wilde planten duidelijk naar voren zal komen. Deel je die voorliefde en wil je eens wat meer te weten komen over wilde planten? Kom dan donderdag zeker naar de Flierefluiter! 

Datum: 28 september om 20.00 uur
Locatie: De Flierefluiter, Groot Loo 8, 5081 BL Hilvarenbeek

Deelname is voor leden gratis, een vrijwillige bijdrage van niet-leden is welkom
Aanmelden is niet nodig.

Meer info: Frans Tolboom, 06-41602638 of e-mail