Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Turkaa DiessenTurkaa Diessen
’t Turkaa in Diessen is een fraai natuurbos en dat kun je binnenkort als bezoeker zelf nog meer ontdekken! Want op zondag 17 september wordt in ’t Turkaa een natuurbelevingspad geopend. Dat is een leerroute door het bos, die via (bij ons op te vragen opdrachtboekjes met bijbehorende materialen), veel informatie geeft over wat er allemaal te zien, voelen en te horen is.

Het pad is een initiatief van de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o. die dit jaar haar 25-jarig bestaan viert. De vrijwilligers van deze club zijn al jaren regelmatig in ’t Turkaa te vinden, onder meer voor onderhoudswerkzaamheden. Het interessante aan ’t Turkaa is dat veel thema’s die met natuur te maken hebben juist in dit bos zijn te vinden.

Thema’s zoals water en landschap maar ook historie, bomen en bodem worden op het pad onder de aandacht gebracht. Ook worden alle zintuigen aangesproken. Om de route goed te volgen zijn er leerrouteboekjes voor verschillende leerniveau’s opgesteld. Bij het startpunt komt een informatiebord wat op 17 september onthuld wordt.

Het natuurbelevingspad is vooral bedoeld om kinderen en volwassenen de natuur te laten beleven via de zintuigen. En zo te leren kijken en genieten van de natuur in de eigen woonomgeving. Het pad is ook gedeeltelijk berijdbaar voor mensen in een rolstoel.

Burgemeester Palmen zal het pad om 15.00 uur officieel openen en om ongeveer 16.30 uur is het programma afgerond.

Klik voor meer informatie over het Natuurbelevingspad.