VNMH logo

De Reusel meandert weer door het Diessens Broek
De Reusel meandert weer door het Diessens Broek
De Reusel meandert weer door het Diessens Broek

Twee biologische boeren mogen bij wijze van proef enkele percelen in het Diessensbroek op een alternatieve manier gaan beheren. Het zijn Jan van den Broek van ’t Schop (biologisch vleesveebedrijf) en Nico van den Broek van De Voortse Hoeve (biologisch varkensbedrijf).

Het project gaat uit van het Groen Ontwikkelfonds Brabant dat op deze wijze het natuurlijk ondernemen in het buitengebied wil stimuleren. Vanaf 1 januari 2018 pachten Jan en Nico van den Broek – geen familie van elkaar – bijna 17 ha grond, verdeeld over zes percelen. Vanaf die datum zullen ze stap voor stap het huidige gebruik van de gronden omzetten naar hun eigen plan:


  • het aanleggen van nieuwe natuur op akkers en graslanden; er worden houtsingels, natuuroevers, flora- en faunarijke randen en overblijvende akkerlanden aangelegd;
  • de producten voor dierlijk gebruik uit het gebied van zowel natuurlijke als agrarische oorsprong tot meerwaarde te brengen in een gesloten biologisch bedrijfssysteem;
  • aan de producten voor menselijke consumptie meerwaarde toe te voegen en deze te verkopen in een korte keten van producent direct naar consument via eigen boerderijwinkel en regionale verkoop;
  • de opbrengst van de houtsingels tot meerwaarde te brengen als energiebron voor huis en bedrijfsruimte;
  • activiteiten te organiseren voor bewoners, leerlingen en streekpartijen om deze te betrekken bij de uitvoering van het initiatief.

De houtsingels en natuuroevers komen op de percelen kadastraal bekend gemeente Hilvarenbeek, sectie N, nummers 1479, 1477, 1484 en 1541. De percelen kadastraal bekend gemeente Hilvarenbeek, sectie N, nummers 1254 en 1255 worden ingericht als graanakkers en een voedselbos met weidevarkens. <
(Zie kaart hieronder; het gaat om de gele, gearceerde percelen).

 

Kaart Diessens Broek
Kaart Diessens Broek
Kaart Diessens Broek
Landinrichting De hilver

Het Diessens Broek vormt samen met het Den Opslag een nieuw natuurgebied van ongeveer 800 hectare. De afgelopen decennia werden deze gronden op traditionele, intensieve wijze beheerd door de boeren. In het kader van Landinrichting De Hilver heeft dit gebied een nieuwe bestemming gekregen. Dwars door het gebied loopt de Reusel die, met de aanliggende gronden, belangrijk is ecologische verbindingszone.

Een halve eeuw geleden is de Reusel, net als veel beken, gekanaliseerd of rechtgetrokken. Dat is afgelopen jaren bij de herinrichting van Diessensbroek en Den Opslag weer ongedaan gemaakt, de waterloop kronkelt nu weer door het landschap. In de zomer is het een onooglijke beek, maar in de winter kan de Reusel bij veel regenval buiten haar oevers treden en wel honderd meter breed worden.


Prijsvraag

Bij nieuwe natuur hoort ook een ander beheer en het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft in het voorjaar van 2017 ondernemers en burgerinitiatieven uitgedaagd om met nieuwe ideeën te komen voor vijf clusters in het buitengebied van Brabant. Eén ervan is het Diessens Broek. Het ontwikkelfonds deed dat in de vorm van een prijsvraag. Voor het Diessens Broek hebben vijf partijen een plan ingediend.

Bij de beoordeling van de plannen ging het volgens het ontwikkelfonds uitdrukkelijk niet alleen om de hoogste bieding, maar om de beste combinatie van ondernemingsplan (ondernemerschap, natuurwaarden en bedrijfseconomische kwaliteit) en grond-, huur- of pachtprijs of anderszins. De afstemming met de omgeving (natuur en/of maatschappij) speelde ook een rol. Innovatieve ondernemingsplannen hadden een pré. Jan en Nico voldeden het best aan de voorwaarden van het ontwikkelfonds.
[Tekst en foto's: Emmanuel Naaijkens]

 

> Groen Ontwikkelfonds Brabant

 

De Reusel in gekanaliseerde staat, 2008
De Reusel in gekanaliseerde staat, 2008
De Reusel in gekanaliseerde staat, 2008
 
Jan van den Broek
Jan van den Broek
Jan van den Broek
Excursie op biologische boerderij van Nico van den Broek (archieffoto)
Excursie op biologische boerderij van Nico van den Broek (archieffoto)
Excursie op biologische boerderij van Nico van den Broek (archieffoto)
 
Wandelbrug
Wandelbrug
Wandelbrug
Voorde - doorwaadbare plaats - in de Reusel
Voorde - doorwaadbare plaats - in de Reusel
Voorde - doorwaadbare plaats - in de Reusel
 
Bio-varkens
Bio-varkens
Bio-varkens