Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

In het ‘nieuwe’ natuurgebied De Hilver groeit de weidevogelstand spectaculair. Dat is opmerkelijk want elders in Nederland daalt het aantal weidevogels nog steeds. Kinderen en volwassenen kunnen dat nu ook van nabij beleven dankzij de ontwikkeling van een app.

Deze app is ontwikkeld door broer en zus Guus Mulders en Angeli Hagoort, samen met studenten van de NHTV Breda en de provincie Noord-Brabant. Guus en Angeli groeiden op de Reuselhoeve op. Via de app met GPS game nemen zij jong en ouder mee over hun terrein. Met verhalen, filmpjes en opdrachten ontdekken gebruikers van alles over spelen en genieten in dit deel van het bijzondere Hilvergebied. Van vroeger tot nu.

Het natuurgebied De Hilver is gelegen in de driehoek Biest-Houtakker, Haghorst en Moergestel. Decennialang was dit landbouwgebied, maar na de landinrichting is dit getransformeerd tot het grootste aaneengesloten weidevogelgebied in Noord-Brabant. Dat proces is in 2014 afgerond, maar nu blijkt hoe positief de natuurontwikkeling hier uitpakt. Het aantal grutto’s is fors toegenomen, net zoals de zeer bedreigde watersnip. Werden er in 2009 nog 4 watersnip-paartjes en 40 gruttoparen in het gebied geteld, in 2016 waren dat er respectievelijk 33 en 66.

Samenwerking

Volgens Staatsbosbeheer – eigenaar van de gronden - is het succes te danken aan de aanleg van ruim 700 hectare nieuwe natuur in de periode 2010 – 2012. Maar ook de goede samenwerking tussen de natuurorganisaties, zoals de VNMH, en de Hilverboeren zorgt voor de toename van weidevogels. Ongeveer 87% van alle grutto’s in West-Europa broedt in Nederland. Dat onderstreept de grote internationale betekenis van gebieden als de Hilver voor deze iconische weidevogel.

[Bron: o.a. Brabant.nl]

> Voor meer informatie over de app ga naar de Hilverboeren

> Meer over het landinrichtingsproject De Hilver