VNMH logo

De stallen stonden in Diessen en zijn gesloopt in het kader van Ruimte voor Ruimte. Het perceel is vrijgekomen voor woningbouw.
De stallen stonden in Diessen en zijn gesloopt in het kader van Ruimte voor Ruimte. Het perceel is vrijgekomen voor woningbouw.
De stallen stonden in Diessen en zijn gesloopt in het kader van Ruimte voor Ruimte. Het perceel is vrijgekomen voor woningbouw.

In het kader van het zilveren jubileum is er op woensdag 1 november een klein symposium van de VNMH. Thema: de intensieve veehouderij en de volksgezondheid. Een uiterst actueel onderwerp. Op vrijdag 7 juli nam een meerderheid van Provinciale Staten vergaande maatregelen tegen de uitstoot van ammoniak door veehouderijbedrijven.

Ook in de gemeente Hilvarenbeek is de veehouderij duidelijk zichtbaar aanwezig dus is het voor de hand liggend om hier middels een symposium nader in te gaan op de problematiek die alle inwoners – boeren en burgers – aangaat.

Op het symposium, waarvan de details na de zomervakantie bekend worden, zal het ongetwijfeld ook gaan over het nieuwe mestbeleid van de provincie Noord-Brabant. Uitgangspunt van dit beleid is het streven naar een gezonde bodem, schone stallen en een circulaire economie. Het is nodig mest zo snel mogelijk stabiel te maken, voordat het wordt opgeslagen of aangewend, aldus de provincie. Dat scheelt in de uitstoot van ammoniak en geur, levert minder gezondheidsrisico’s op en maakt het klimaat in de stallen gezonder voor dier en boer.

De provinciale overheid wil meer greep krijgen op de veedichtheid. Dat moet gaan via een systeem van ‘staldering’ in Oost- en Midden-Brabant. Dat moet zorgen voor een verminderde belasting van gebieden met een hoge veedichtheid en tegelijkertijd leegstand van stallen tegengaan. Een veehouder mag binnen ‘zijn’ gebied uitsluitend nieuwe dierenverblijven bouwen als hij binnen datzelfde gebied verouderde dierenverblijven die in gebruik zijn, sloopt. Voor iedere 10 m² nieuwe stal moet 11 m² bestaande stal gesloopt worden. Staldering geldt niet voor melkvee, schapen en nertsen.

Veehouders met verouderde stallen moeten er versneld voor zorgen dat deze worden gemoderniseerd. Met name deze maatregel stuit op felle kritiek vanuit de boeren, die zeggen dat deze ingreep leidt tot massale faillissementen. ZLTO, de vertegenwoordiger van de boeren, heeft al aangekondigd het besluit van de provincie bij de rechter aan te vechten. De regeling gaat in 2022 in, in plaats van 2028 zoals aanvankelijk was vastgelegd. Volgens de provincie is de situatie zo urgent dat versnelling van het beleid onontkoombaar is.

Lees meer op brabant.nl, waar ook een column is te vinden van de verantwoordelijk gedeputeerde Anne-Marie Spierings.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings / Foto Erik van de Burgt