Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

De Roovert blijft definitief een zandpad, zo heeft de gemeente Hilvarenbeek onlangs besloten onder druk van breed protest. Maar dat wil nog niet zeggen dat ‘het boek dicht kan’.

Want de huidige staat van de zandpad laat, uit oogpunt van milieu, te wensen over. Daarom heeft de VNMH in een brief aan het college van B. en W. aan de bel getrokken. De kwestie is het volgende.

Eind oktober 2015 is er een laag puingranulaat met bindmiddel gestort boven op het al sinds eind jaren 90-tig aanwezige puingranulaat met bindmiddel. Eind maart 2017 is - wederom - op de gehele weg Roovert met plastic, pvc, (schuim)rubber en glasscherven vervuild grof puingranulaat gestort.

“Er zijn ons daarvoor geen vergunningen bekend. Wij weten niet wie het puin heeft gestort. Het kan toch niet zo zijn dat de gemeente dat heeft gedaan juist op moment dat besloten is de plannen voor verharding van de Roovert niet door te zetten en de Roovert een monumentenstatus te verlenen”, aldus de brief.

 De verbinding met Poppel heeft nu niet het karakter van een zandweg, maar is beter te betittelen als een half-verhard zandpad. Het gevolg is onder meer dat auto’s met een hogere snelheid dan 30 km per uur over de weg zoeven. “Het stof dat door voorbijrijdende auto's van de weg opwaait, bestaat nu voor een groot deel uit fijnstof afkomstig van kapot gereden bouwmaterialen. Dit fijnstof is voor de gezondheid van mens en dier schadelijker dan stof van zand. Dus ook voor de gezondheid van passerende fietsers en wandelaars is het van belang dat het puin wordt verwijderd.”

Het verzoek aan het college is om de gehele weg Roovert uit oogpunt van cultuurhistorie, natuur, milieu en en gezondheid te herstellen in de landschappelijke zandweg zoals die van oorsprong was.

Wethouder S. Bloemsma –Damen (Ruimtelijke Ordening) heeft aan de VNMH laten weten dat ze de situatie laat onderzoeken.

Onder andere met dit soort puin is de weg op Roovert verhardOnder andere met dit soort puin is de weg op Roovert verhard