Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Zondag 6 juli was de derde wandeling in de reeks van seizoenswandelingen. Deze zomerwandeling had als thema 'inheemse planten en insecten' en werd weer begeleid door Maarten Mandos en Peer Busink.

Om 10.00 werd met 16 deelnemers gestart vanuit De Groenen Hof aan de Tuldensedijk, waar we om ca. 13.00 weer terug waren.
Onder het genot van een goed gevulde kom zomersoep werd de wandeling nog even geëvalueerd.

Na de soep werden we door Gineke en René van De Groenen Hof uitgenodigd om nog even hun biologisch- dynamisch tuinbouwbedrijf, dat gespecialiseerd is in zaadteelt, te bezoeken. Om er te komen hoeft alleen maar de weg over gestoken te worden maar dat 'even' werd wel wat langer door de interessante informatie en de uitleg van de werkzaamheden die ervoor nodig zijn om tot zulke mooie producten te komen.


Met prachtige kroppen sla en dikke koolrabi's onder de arm keerden we erg tevreden huiswaarts.

De waargenomen families en hun soorten

Familie Samengesteldbloemigen

In de Nederlandse flora is dit één van de grootste families met wel 100 soorten. Voor het kenmerkende uiterlijk denk maar aan paardenbloem of margriet. Meerdere bloemen staan in een bloemhoofd bijeen, ingeplant op een gemeenschappelijke bodem. Aan de randen zijn het vaak lintbloemen, die als een stralenkrans insecten aanlokken, in het midden staan de buisbloemen die bevrucht worden en zaden voortbrengen (vaak met pluizige parachuutjes).

We zagen de volgende soorten uit deze familie:

Stijf havikskruid   Madeliefje   Boskruiskruid
Echte kamille (sterke geur en holle bloembodem)   Schijfkamille   Kale jonker
Gewone paardenbloem   Duizendblad   Akkermelkdistel
Klein streepzaad   Biggenkruid (rozet met ruig behaard blad)   Oranje havikskruid
Akkerdistel   Jacobskruiskruid   Vertakte leeuwentand

Familie Vlinderbloemigen

Hiertoe behoren ongeveer 70 inheemse soorten. Heel kenmerkend voorbeeld is de brem. De bloem is ingewikkeld van bouw, maar laat altijd een soort bootmodel zien. De vijf kroonbladen zijn verschillend van vorm. Het bovenste kroonblad ziet eruit als een opstaand zeil (vlag), onderaan is de kiel te zien die uit twee samengegroeide kroonbladen bestaat, en daartussen zijn twee zwaarden zichtbaar die de kiel zijdelings afdekken.

We zagen de volgende soorten van deze familie:

Brem
Rode klaver
Witte klaver
Luzerne
Lupine
Gewone rolklaver

Andere soorten die we onderweg tegenkwamen horen bij uiteenlopende plantenfamilies:

Overblijvende ossentong (bij de Aalsthoeve)
Kleinbloemige amsinckia (geel minibloemetje, op hetzelfde erf) 

Langs het zandpad door de landerijen:

Moeraswalstro   Grote weegbree   Struikhei
Kleefkruid   Kamperfoelie   Dophei
Herik   Koningsvaren   Kruipwilg
Akkerviooltje   Tormentil (meestal viertallig)   Pijpenstrootje
Smalle weegbree   Zandzegge    

Langs bospad:

Valse salie
Brunel
Geelgroene zegge
Liggend hertshooi (vijftallig geel sterretje)
Bleeksporig bosviooltje (met vruchtjes, geen bloemen)
Knopig helmkruid
Reuzenberenklauw
(sleets veertje van bosuil)

Rond de Broekeling:

Bochtige smele (met roodachtige stengels)
Grondster (witte bloemetjes in kransen om de stengel)
Gagel
Langs dijkje o.a. Koningsvaren en Brede stekelvaren

Insecten die we onderweg zagen:

Soldaatje (kever), Blinde bij (zweefvlieg), Groot dikkopje, Klein geaderd witje, Atalanta, Landkaartje, Bonte zandoog, Oranje zandoog (vlindersoorten), graafbij (wilde bij), Gewone oeverlibel, Lantaarntje (libellensoorten)

 

BlauwbloempjeBlauwbloempje
 
KamperfoelieKamperfoelie
Grote WederikGrote Wederik
 
Brem (peulen)Brem (peulen)


Foto's: Dis van de Put