Logo VNM Hilvarenbeek`e.o.

Vanwege het 30-jarig bestaan van de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o., hebben VNMH NatuurAvontuur en de Bibliotheek Hilvarenbeek samenwerking gezocht tijdens de Kinderboekenweek 2022 GI-GA GROEN! Met GI-GA GROEN willen we alle (basisschool)kinderen betrekken bij de natuur om hen heen, zonder natuur kunnen we gewoon niet! Bovendien willen we de kinderen uitdagen met een wedstrijd met als opdracht ‘Maak een kunstwerk of een verhaal/gedicht over een fantasiewezen’. Lekker creatief bezig zijn met natuur en cultuur!

Wespspin

Woensdag 21 september organiseert Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o. een lezing over spinnen. Deze lezing wordt verzorgd door Rini Kersten. Rini is(veld)bioloog en (oud) biologiedocent en afkomstig uit Erp.

Spinnen worden binnen de dierenwereld vaak overgeslagen, zijn niet zo aaibaar en geliefd, en leiden vaak een wat verborgen leven. Dat trok hem juist. Daarom is hij naar deze verlaten groep op zoek te gaan.

 Marc Siepman,  foto Saskia op de Weegh

Rapport na rapport laat zien: de biodiversiteit in ons land staat onder grote druk. Het actuele vraagstuk van de stikstofproblematiek is een van de oorzaken van de teloorgang van onze verscheidenheid van de natuur. Op vrijdag 23 september 2022 legt Marc Siepman in Elckerlyc in een lezing uit waarom het zo belangrijk is dat we de biodiversiteit versterken.

Die lezing is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek (VNMH) en het B-team (Biodiversiteitsteam) Hilvarenbeek. Marc Siepman is een begenadigd spreker op het gebied van bodem, biodiversiteit, economie en systeemdenken. Hij zet zich op allerlei fronten belangeloos in voor een leefbare en gezondere planeet. Hij schrijft artikelen, blogs en columns, vertaalt boeken (waaronder het bodemvoedselweb) en geeft cursussen, workshops en lezingen.

Dis van der Put uilenbeschermer van het jaar met de oorkonde.

Dis van der Put, coördinator van onze werkgroep Uilenbescherming, heeft in theater de Speeldoos in Vught de oorkonde ‘Uilenbeschermer van het jaar’ uitgereikt gekregen door Joseph Vos, voorzitter van het Brabants Landschap. De uitreiking vond op 11 mei 2022 plaats tijdens de provinciale jaaravond uilenbescherming. 

Dis ontving de oorkonde vanwege zijn aanstekelijk enthousiasme en hoe hij nieuwe én jonge vrijwilligers aan zijn groep weet te binden. Hij staat geregeld op streekmarkten om het uilenwerk te promoten en neemt enthousiaste mensen mee op een rondje uilenwerk.

Zomernummer Egelsporen foto Hannie HoubenHet zomernummer van Egelsporen is verschenen, het ledenblad van de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o. In dit nummer staan diverse onderwerpen die aansluiten bij de actualiteit.

Rian BruursTijdens de algemene ledenvergadering van de VNMH op 13 april is traditiegetrouw ook de winnaar van de Natuur- en Milieuprijs 2021 bekendgemaakt. Op voordracht van de jury kende het bestuur de prijs toe aan Rian Bruurs uit Baarschot. Ze kreeg een oorkonde, een beeldje gemaakt door kunstenaars Henny Vester en een bos bloemen.

220223 melkveehouderij 41Er staat een leuk artikel over NatuurAvontuur in de Uitstraling met de Natuuravonturiers Maud en Bo in de hoofdrol.

Lees hier het artikel

Beeldje Natuur- en Milieuprijs 2020Bescherming van natuur en milieu in de gemeente Hilvarenbeek is ook afhankelijk van de belangloze inzet van burgers. De Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o. (VNMH) wil die mensen voor hun betrokkenheid in de schijnwerpers zetten. Daarom kent ze elk jaar de Natuur- en Milieuprijs toe aan een inwoner – of organisatie - die zich verdienstelijk heeft gemaakt. De Natuur- en Milieuprijs ging in 2020 naar Rien van Hoesel, voor onder andere zijn aandeel in de bescherming van weidevogels.

Logo nieuwsbriefDe Nieuwsbrief van de VNMH is verschenen. Het is nummer 10 alweer. Deze nieuwsbrief staat vol met interessante berichten. Als je alles gelezen hebt, ben je weer helemaal bij!

Ga hier naar de nieuwsbrief